Jūsų asmens duomenys

 

Ko mums reikia?

UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, el. paštas: info@spark.lt,  tai elektromobilių dalijimosi paslaugą teikianti įmonė, kuriai siekiant tinkamai suteikti ir prižiūrėti kokybiškas paslaugas, reikalingi Jūsų asmens duomenys. Mes esame Jūsų mums perduodamų duomenų „Valdytojas“ ir renkame tik būtinus duomenis, reikiamus Jūsų užsakomoms paslaugoms suteikti. Toks duomenų rinkimas apima Jūsų veido atvaizdą, vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, vairuotojo pažymėjimo nuotrauką, jo numerį bei išdavimo datą ir galiojimo terminą, transporto priemonių, kurias turite teisę vairuoti kategorijas, tam tikrus Jūsų mokėjimo kortelės duomenis. Kai asmens tapatybei nustatyti turimų duomenų nepakanka, mes taip pat tvarkome tokius duomenis: asmens tapatybės dokumento numeris, išdavimo ir galiojimo pabaigos datos ir vieta. Jums naudojantis automobiliu, mes renkame šiuos duomenis: automobilio buvimo vieta, nuvažiuotas atstumas, automobilio naudojimo data, laikas ir trukmė, automobilio atrakinimo ir užrakinimo momentas, automobilio baterijos įkrovos lygio pokytis Jums naudojantis automobiliu, priskaičiuotas mokestis, duomenys apie įsiskolinimą (skolos dydis, skolos suma, atsiradimo data, terminas, apmokėjimo data) informaciją, leidžiančią nustatyti automobilio stovėjimo laiką, automobilio greitį, informaciją apie tai ar automobilis kraunasi ir ar automobilio durelės yra uždarytos/užrakintos.

Kodėl mums to reikia?

Klientų registracijos ir apskaitos, sutarties sudarymo, administravimo ir vykdymo, klientų informavimo, bendrovės valdomo turto apsaugos ir kontrolės, kokybiškos automobilių naudojimosi paslaugos teikimo tikslais, mes iš Jūsų rinksime tik tuos duomenis, kurie yra būtini šiems tikslams įgyvendinti ir nerinksime iš Jūsų asmens duomenų, kurie nėra būtini teikiamai automobilių nuomos paslaugai ar kitais tikslais.

Ką mes su tuo darome?

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b (tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį) ir c (tvarkymas siekiant įvykdyti taikomą teisinę prievolę) punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Siekiant užtikrinti sklandų automobilių nuomos sistemos veikimą, prie Jūsų duomenų gali būti suteikta prieiga tarnybinių stočių nuomos ir talpinimo, telemetrijos paslaugas teikiantiems subjektams, taip pat subjektams administruojantiems automobilių nuomos platformą.

Vairuotojo pažymėjimo galiojimui patikrinti, mes pateiksime tam tikrus Jūsų duomenis (vairuotojo pažymėjimo numerį ir asmens kodą) Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro valdytojai valstybės įmonei „Regitra“.

Kaip ilgai mes tai saugome?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 2 metus nuo sutarties nutraukimo dienos arba skolos padengimo dienos, priklausomai nuo to kas įvyksta vėliau, o po to jie bus sunaikinti. Jei Jūsų paskyra bus neaktyvi, duomenys bus saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos.

Ką mes taip pat norėtume daryti su Jūsų duomenimis?

Mes taip pat norėtume naudoti Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą naujienų ir pasiūlymų siuntimui. Šiais Jūsų duomenimis nebūtų dalijamasi su trečiosiomis šalimis ar tvarkomi kitais tikslais. Jūs galėsite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių siuntimo, paspaudę nuorodą, esančią mūsų siunčiamuose elektroniniuose laiškuose. Jūsų duomenys, kuriuos mes naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, bus saugomi tol, kol pranešite, kad daugiau nenorite gauti tokio pobūdžio informacijos, arba 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie mūsų paslaugų teikimo sistemos dienos.

Jei sutinkate, kad mes Jūsų duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslu, maloniai prašome, registracijos metu pažymėti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, arba prisijungti prie savo asmeninės paskyros ir pasirinkti naujienlaiškių gavimo funkciją.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jei nuspręsite, kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome yra neteisingi, Jūs galite paprašyti susipažinti su šiais duomenimis arba reikalauti juos ištaisyti. Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes nepagrįstai nedelsiant ištrintume turimus Jūsų duomenis (teisė būti pamirštam). Taip pat jeigu nesutinkate pateikti savo veido atvaizdo, kad jis būtų sugretinamas su vairuotojo pažymėjime esančia nuotrauka, Jūs turite teisę atvykti į Duomenų valdytojo buveinę, kad būtų nustatyta Jūsų asmens tapatybė. Jei pageidaujate pareikšti skundą dėl to, kaip mes elgėmės su Jūsų duomenimis, galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu legal@spark.lt, kuris ištirs tą klausimą.

Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.