BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1.            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.  Paslaugos ir jų teikimo sutartis

Šios Sąlygos yra taikomos, kai jūs: (i) lankotės ir naudojatės SPARK Tinklapiu www.spark.lt; (ii) naudojatės SPARK Mobiliąja programa; (iii) užregistruojate savo Paskyrą Mobiliojoje programoje; (iv) rezervuojate Automobilį ir siekiate sudaryti Automobilio naudojimosi sutartį; (v) naudojatės Automobiliu; (vi) naudojatės kitomis SPARK teikiamomis paslaugomis per savo Paskyrą (toliau visos nurodytos paslaugos kartu yra vadinamos „Paslaugomis“). Sąlygose yra numatytos bendrosios taisyklės, taikomos Paslaugoms.

Kaskart atrakinant Automobilį taip pat patvirtinate Automobilio naudojimosi sutartį, kuri taikoma tam konkrečiam Automobilio naudojimui. Automobilio naudojimosi paslaugą gali suteikti SPARK arba kitas automobilio valdytojas per Platformą.

Šios Sąlygos, Naudojimosi automobiliu taisyklės ir Automobilio naudojimosi sutartis (jeigu ji yra sudaryta) sudaro vieną Paslaugų teikimo sutartį tarp jūsų ir Automobilio valdytojo, kuri yra tiek jums, tiek Automobilio valdytojui privaloma. Prieš rezervuodami Automobilį ar prieš pradedant juo naudotis, visų pirma, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Sudarydama(s) sutartį Jūs patvirtinate, jog jūs susipažinote su Sąlygomis, Taisyklėmis, Privatumo politika bei įsipareigojate jų laikytis visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, o kiek taikoma, ir po naudojimosi Paslaugomis pabaigos.

 

1.2. Sąvokos:

 

Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos didžiąją raide turi žemiau pateiktas reikšmes:

SPARK – tai UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, buveinės adresas Aukštaičių g. 7, 11341, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas support@spark.lt, telefono numeris 8 700 77275.

Automobilio valdytojas – tai SPARK arba kitas Automobilio naudojimosi sutartyje nurodytas Automobilio teisėtas valdytojas.

Naudotojas – Automobilio naudojimosi sutartyje nurodytas veiksnus fizinis asmuo, turintis galiojantį Vairuotojo pažymėjimą ir bent 1 (vienerių) metų B kategorijos vairavimo patirtį. Užsiregistruodamas Mobiliojoje programoje ir pradėdamas naudotis Automobiliu Naudotojas kiekvieną kartą besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Automobiliu pagal Automobilio naudojimosi sutarties sąlygas.

Šalys – Automobilio valdytojas ir Naudotojas kartu; kiekvienas iš jų atskirai, kai nenorima išskirti vieno iš jų, vadinamas Šalimi.

Sąlygos – tai šios bendrosios sąlygos, kurios taikomos ir privalomos Šalims ir kurios kartu su Automobilio naudojimosi sutartimi bei Naudojimosi automobiliu taisyklėmis sudaro Paslaugų teikimo sutartį.

Automobilio naudojimosi sutartis – kiekvieną kartą atrakinant Automobilį, nuotoliniu būdu, naudojantis Mobiliąja programa tarp Šalių sudaroma sutartis dėl Automobilio naudojimo.

Automobilis – tai elektra varoma transporto priemonė, kurią SPARK ar kitas valdytojas (SPARK partneris) suteikia Naudotojui laikinai valdyti ir naudoti sudarant Automobilio naudojimosi sutartį.

Kainoraštis – tai Mobiliojoje programoje skelbiami Automobilio naudojimosi ir kitų SPARK teikiamų paslaugų mokesčių dydžiai.

Lojalumo programos – tai SPARK vykdomos lojalumo programos, kurių sąlygos pateikiamos Mobiliojoje programoje.

Rekomendacijų programa – tai SPARK vykdomos rekomendacijų programos, kurių sąlygos pateikiamos Mobiliojoje programoje.

Mobilioji programa – tai SPARK valdoma Automobilių paieškos, rezervavimo, naudojimo, apmokėjimo bei kitų paslaugų teikimo platforma išmaniajame telefone. Mobiliąją programą galima atsisiųsti nemokamai iš App Store ar Google Play internetinių platformų.

Paskyra – elektroninė paslauga SPARK informacinėje sistemoje, kuri leidžia Naudotojui naudotis Automobilio naudojimosi ir kitomis Paslaugomis. Naudotojas gali prisijungti prie savo Paskyros per Mobiliąją programą prieš tai užsiregistruodamas Mobiliojoje programoje. Naudotojas prisijungia prie savo Paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ar kitą būdą ir Slaptažodį.

Platforma – Mobiliojoje programoje teikiamos SPARK tarpininkavimo paslaugos.

Prisijungimo vardas – Naudotojo el. pašto adresas, kurį jis nurodo užsiregistruodamas Mobiliojoje programoje.

Slaptažodis – raidžių, skaičių ir/ar simbolių seka, kurią Naudotojas nustato kurdamas savo Paskyrą ir, kuris yra privalomas autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Naudotojas įsipareigoja saugoti Slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Naudotojas turi teisę keisti Slaptažodį.

Registracijos mokestis – tai vienkartinis asmens tapatybės atpažinimo ir Vairuotojo pažymėjimo patikros paslaugų mokestis, kuris taikomas Naudotojui pirmą kartą registruojantis Mobiliojoje programoje. Šios paslaugos pagalba Naudotojo atvaizdas yra atpažįstamas pagal nuotrauką esančią Vairuotojo pažymėjime.

Tinklapis – tai SPARK priklausantis interneto tinklapis, kurio adresas – www.spark.lt.

Vairuotojo pažymėjimas – tai galiojantis Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje bendrijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti B kategorijai priskiriamas transporto priemones, kurio galiojimą SPARK gali patikrinti viešuose registruose ir, kuris išduotas bent prieš 1 (vienerius) metus iki Automobilio naudojimosi sutarties sudarymo dienos.

Turinys – Tinklapyje ir (arba) Mobiliojoje programoje pateikiamas turinys, įskaitant visus tekstus, grafikos elementus, nuotraukas, muziką, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, prekių ženklus, logotipus, kitokius vaizdinius žymenis, iliustracijas, kompiuterines programas ir (ar) visų nurodytų objektų atskiras dalis, domenų vardus bei kitus verslo identifikatorius, kurie yra SPARK arba jų licencijos davėjų intelektinė nuosavybė.

SPARK partneris – kitas nei SPARK Automobilio valdytojas per Platformą teikiantis Automobilio naudojimosi paslaugą.

 

 

 

2.            REGISTRACIJA IR PASKYRA

2.1.       Norėdamas sudaryti Automobilio naudojimosi sutartį, Naudotojas privalo parsisiųsti Mobiliąją programą į savo išmanųjį įrenginį ir susikurti Paskyrą.

2.2.       Naudotojas savo Paskyrą gali susikurti Mobiliojoje programoje, ją nemokamai atsisiųsdamas iš App Store ar Google Play internetinių platformų.

2.3.       Registracijos metu, Naudotojo tapatybei nustatyti Naudotojo prašoma jo išmaniajame įrenginyje esančia kamera nufotografuoti savo veido atvaizdą, kad šis būtų sugretinamas su Vairuotojo pažymėjime esančia nuotrauka.

2.4.       Naudotojas gali naudotis Paskyra: (i) užpildęs prašomą registracijos formą bei sutikęs su šiomis Sąlygomis; (ii) paspaudęs mygtuką „Registruotis“; (iii) sumokėjus Registracijos  mokestį; (iv) SPARK patvirtinus registraciją elektroniniu paštu.

2.5.       Naudotojas Paskyra gali naudotis nemokamai ir neribotą laiką iki kol Naudotojas tinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Paslaugų teikimo sutartį. Naudotojas bet kuriuo metu gali arba pats ištrinti Paskyrą, arba kreiptis į SPARK el. paštu support@spark.lt, kad jo Paskyra būtų pašalinta. Naudotojui nesinaudojant Paskyra 3 metus iš eilės, kaip numatyta Privatumo politikoje, SPARK turi teisę pašalinti jūsų Paskyrą. Pašalinus jūsų Paskyrą SPARK ištrins jūsų asmens duomenis, laikydamasis Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų.

2.6.       Prisijungimo prie Paskyros programos duomenys suteikiami tik konkrečiam fiziniam asmeniui, todėl šiuos duomenis Naudotojas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti. Visi per Naudotojo Paskyrą atlikti veiksmai laikomi atliktais paties Naudotojo.

2.7.       Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti SPARK, jeigu praranda prisijungimo duomenis (Prisijungimo vardą ir/ar Slaptažodį) ir/arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims. SPARK, gavęs pranešimą, įsipareigoja nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, suteikti naujus prisijungimo duomenis.

2.8.       Nuostoliai, atsiradę po to, kai SPARK buvo pateiktas 2.7 punkte nurodytas pranešimas, tenka SPARK, išskyrus atvejus, jeigu nuostoliai atsirado dėl Naudotojo nesąžiningų veiksmų.

 

3.            DRAUDŽIAMAS ELGESYS IR ATSAKOMYBĖ

3.1.       Naudotojas įsipareigoja:

3.1.1.   Sukuriant Paskyrą pateikti tik teisingus ir aktualius duomenis;

3.1.2.   Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius duomenis, kuriuos jis gali keisti naudodamasis Paskyros nustatymais;

3.1.3.   Naudotis Tinklapiu ir/ar Mobiliąja programa netrikdydamas jų veikimo;

3.1.4.   Naudotis Tinklapiu ir/ar Mobiliąja programa laikydamasis Sąlygų ir taikomų teisės aktų reikalavimų;

3.1.5.   Naudotis Tinklapiu ir/ar Mobiliąja programa nesukeliant nepatogumų kitiems Naudotojams ir/ar SPARK;

3.1.6.   Neatlikti jokių veiksmų ir neperduoti Turinio tokiu būdu, kuris pažeistų SPARK ar trečiųjų asmenų autorines ar kitas intelektinės nuosavybės teises;

3.1.7.   Neplatinti ir neskelbti Tinklapyje ir/ar Mobiliojoje programoje jokio pagal teisės aktus draudžiamo turinio;

3.1.8.   Neatlikti jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama pasisavinti SPARK priklausančią informaciją ar duomenis, ar paveikti Tinklapio ir/ar Mobiliosios programos veikimo bei techninius funkcionalumus;

3.1.9.   Neskelbti jokios programinės įrangos, dokumentų ar nuorodų į kitus tinklapius ir neskelbti turinio, kuriame yra virusų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, galinčių turėti neigiamos įtakos Tinklapio ir/ar Mobiliosios programos veikimui arba jų funkcionalumui;

3.1.10.   Neužsiimti draudžiamu masiniu informacijos ištraukimu, pasitelkiant įvairias automatizuotas priemones ir metodus, tokiu būdu rinkti asmeninę informaciją ar naudoti bet kokias draudžiamas priemones informacijos kaupimui;

3.1.11.   Nesiimti bet kokių veiksmų, dėl kurių SPARK tinklui ar infrastruktūrai tenka nepagrįstai ar neproporcingai didelė apkrova;

3.1.12.   Nebandyti iššifruoti, išskaidyti, išardyti ar pakeisti programinę įrangą, kurios pagrindu ar iš dalies veikia Paslaugų teikimas;

3.1.13.   Nesiimti tokių veiksmų, kurie pažeidžia ar siekia pažeisti SPARK sistemos ar tinklo saugumą.

3.2.       Naudotojas yra atsakingas už draudžiamų veiksmų atlikimą pagal šias Sąlygas bei įsipareigoja atlyginti SPARK ir/ar trečiųjų asmenų tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus dėl tokių veiksmų atlikimo.

3.3.       Jei Naudotojas pažeidžia 3.1.1 – 3.1.13 p. nurodytus įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, SPARK pasilieka teisę apriboti Naudotojo prieigą prie Paskyros iki kol pažeidimas bus atstatytas ir/arba atlyginti nuostoliai.

 

4.             ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

4.1.      Teisės aktų leidžiama apimtimi, SPARK nėra atsakingas Naudotojui ar kitiems asmenims už netiesioginius nuostolius ar bet kokį duomenų, galimybių, reputacijos, pelno arba pajamų praradimą, susijusį su Paslaugų naudojimu. Ši nuostata netaikoma SPARK tyčios ar didelio neatsargumo atveju, taip pat, jei padaroma žala gyvybei ar sveikatai.

4.2.      SPARK negarantuoja, kad Paslaugos atitiks Naudotojo lūkesčius; kad Paslaugų teikimas bus nepertraukiamas, vykdomas laiku, saugus ar be klaidų; kad bet kokios Paslaugų teikimo sistemos klaidos ar defektai bus pašalinti; kad Paslaugos bus prieinamos bet kuriuo metu; kad Paslaugos neturi ar negali turėti virusų ar kitų žalingų komponentų. Naudotojas yra visiškai atsakingas bei prisiima riziką dėl nuostolių, kurie gali kilti dėl duomenų parsisiuntimo ir/ar jų naudojimo, informacijos, turinio ar kitos medžiagos, kuri yra gaunama naudojantis Paslaugomis.

 

 

5.             MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1.      Paskyros registracijos metu, Naudotojas įsipareigoja sumokėti SPARK Registracijos mokestį, kuris nurodomas Mobiliojoje programoje. Klientui sutikus, mokestis bus nuskaitomas nuo jo mokėjimo kortelės, užregistruotos Mobiliojoje programoje. Registracijos mokestis negrąžinamas šiais atvejais:

5.1.1.   Po sėkmingo vairuotojo pažymėjimo pridėjimo prie Paskyros ir SPARK patvirtinus vairuotojo pažymėjimą;

5.1.2.   Praėjus asmens tapatybės atpažinimo procesą;

5.1.3.   Naudotojui pradėjus naudotis SPARK arba Automobilio valdytojo Paslaugomis;

5.1.4.   Kitais pagrįstais atvejais.

5.2.      Sudarius Automobilio naudojimosi sutartį, Naudotojas moka SPARK mokestį už naudojimąsi Automobiliu pagal Automobilio naudojimosi sutarties sudarymo metu galiojantį Kainoraštį. 

5.3.      Paskyros registracijos metu Naudotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudotis mokėjimo kortele, kurią jis užregistravo Mobiliojoje programoje sukurdamas savo Paskyrą, ir joje yra mokėjimui reikiama lėšų suma. Mobiliojoje programoje užregistruota mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos sąskaitos.

5.4.      Nepertraukiamai naudojant Automobilį tokį laiko tarpą, kuriam suėjus pasiekiama Automobilio paros naudojimosi kaina pagal Kainoraštyje nurodytus įkainius, Naudotojas įsipareigoja nedelsiant atsiskaityti už Automobilio naudojimo laiką nepaisant to, jog Automobiliu vis dar yra naudojamasi.

5.5.      Visus mokesčius už SPARK paslaugas Naudotojas turi sumokėti naudodamasis vienu iš mokėjimo būdų: kredito arba debeto kortele. Kai Naudotojas pradeda naudotis Automobiliu, SPARK gali prireikti patvirtinti mokėjimo metodą, rezervuojant mokėjimo sumą. Grąžinus Automobilį, Naudotojas privalo patikrinti nuskaitytą mokėjimą ir, jeigu Naudotojui atrodo, kad mokėjimas buvo neteisingas, Naudotojas privalo nedelsiant susisiekti su SPARK Mobiliojoje programoje ir/ar Tinklapyje nurodytais kontaktais.

 

5.6.      Mokesčiai yra apskaičiuojami, vadovaujantis Tinklapio, Mobiliosios programos ir Automobilio sistemos duomenimis. SPARK, remdamasis iš Tinklapio, Mobiliosios programos ir Automobilio sistemos gautais duomenimis, sudaro ir pateikia Naudotojui PVM sąskaitą faktūrą. Naudotojas  sutinka, kad PVM sąskaita faktūra būtų pateikta tik elektroniniu būdu Naudotojo paskyroje Tinklapyje ir joje užregistruotu Naudotojo elektroniniu paštu. Naudotojas, gavęs sąskaitas, privalo per 3 (tris) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei raštu informuoti SPARK apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Naudotojas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Naudotojui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Naudotojas su pateikta sąskaita sutinka. Sąskaita už naudojimąsi Automobiliu yra išrašoma tam asmeniui, kuris sudaro Automobilio naudojimosi sutartį ir nėra keičiama.

5.7.       Registracijos, Automobilio naudojimo ir kitų paslaugų mokesčius bei baudas pagal Naudojimosi Automobiliu taisykles SPARK turi teisę nuskaityti nuo Naudotojo mokėjimo kortelės automatiškai. Tais atvejais, kai prie Paskyros pridėtoje mokėjimo kortelėje nepakanka lėšų, SPARK turi teisę nustatyti papildomą mokėjimo terminą, tokiu atveju Naudotojas įsipareigoja visas mokėtinas sumas sumokėti per SPARK nurodytą terminą. Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Naudotojas įsipareigoja mokėti SPARK  0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.8.  Naudotojas gali atsiskaityti už SPARK Automobilio naudojimo paslaugas pagal Lojalumo programą ar kitais pagrindais SPARK suteiktais dovanų kuponais. Už SPARK partnerių suteiktas Automobilio naudojimosi paslaugas atsiskaityti dovanų kuponais negalima. Jei Automobilio rezervacijos metu, Mobiliojoje programoje konkretaus Automobilio rezervacijos informacijoje yra matoma  pastaba „Automobiliui taikomos kitos atsiskaitymo sąlygos“, tai reiškia, kad Automobilis priklauso SPARK partneriui ir kupono šio Automobilio kelionei panaudoti negalėsite.

5.9.      Kai SPARK turi pareigą grąžinti Naudotojui bet kokias jo sumokėtas sumas, jos grąžinamos į tą pačią mokėjimo kortelę arba banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas Naudotojo mokėjimas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

 

6.            LICENCIJA

6.1.       Mobilioji programa, Platforma, Tinklapis, atskiri jų elementai, įskaitant programinę įrangą, kodus, algoritmus, duomenų bazes, tekstus, dizainą, o taip pat Turinys, kuris pateikiamas Tinklapyje arba Mobiliojoje programoje bei visos išimtinės autorių teisės, teisės į duomenų bazes ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso SPARK arba jo partneriams.

6.2.       SPARK Naudotojui suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę (licenciją) naudotis Mobiliąja programa, Platforma, Tinklapiu, Turiniu ir su jais susijusia intelektine nuosavybe išimtinai tik asmeniniam naudojimui ir tiek, kiek tai yra reikalinga Paslaugų teikimo sutartyje numatyta apimtimi Paslaugų gavimui. Kitoks Mobiliosios programos, Platformos, Tinklapio ar Turinio naudojimas yra galimas tik gavus SPARK aiškų rašytinį sutikimą.

6.3.       Naudotojas yra laikomas savininku visos informacijos bei turinio, kuriuos pateikia naudodamasis Paskyros paslaugomis. Naudotojas suteikia SPARK neišimtinę licenciją: perduodamą, sublicencijuojamą teisę Paslaugų teikimo tikslais naudoti, kopijuoti, apdoroti informaciją bei turinį (išskyrus tuos duomenis, kurių naudojimą bei perdavimą riboja taikomi teisės aktai), viso pasaulio mastu, be jokio papildomo sutikimo, pranešimo ir/ar kompensacijos Naudotojui arba kitiems.

 

7.            RINKODARA IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

7.1.       SPARK gali organizuoti įvairias akcijas ir teikti specialius pasiūlymus Naudotojui, vykdyti Lojalumo ir/ar Rekomendacijų programas, kurie bus pateikiami Tinklapyje ir/ar Mobiliojoje programoje.

7.2.       SPARK pranešimus Naudotojui siunčia Naudotojo nurodytu el. pašto adresu.

7.3.       Naudotojas visus pranešimus ir klausimus SPARK siunčia el. pašto adresu  support@spark.lt.

7.4.       SPARK neatsako, jei Naudotojas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Naudotojo neteisingai nurodytų duomenų.

7.5.       Naudotojo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

 

8.            ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1.       SPARK Naudotojų asmens duomenis tvarko kaip asmens duomenų valdytojas.

8.2.       Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Privatumo politikoje, pateikiamoje Tinklapyje bei Mobiliojoje programoje.

 

9.             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.       Šios Sąlygos gali būti keičiamos dėl objektyvių priežasčių SPARK apie tai pranešus Naudotojui elektroniniu paštu prieš 3 (tris) darbo dienas. Naujos Sąlygos įsigalioja po 3 (trijų) darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo, Naudotojui elektroniniu paštu, datos. Jei Naudotojas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jei Naudotojas nepasinaudoja teise nutraukti Paslaugų teikimo sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad jis sutinka su Sąlygų pakeitimais. Kiekvienai atskirai Automobilio naudojimosi sutarčiai taikoma jos sudarymo metu galiojusi Sąlygų redakcija.

9.2.       Aktualią ir galiojančią Sąlygų versiją visada galite rasti Tinklapyje bei Mobilioje programoje.

9.3.       SPARK gali perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas be Naudotojo sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins Naudotojo padėties pagal šias Sąlygas. Naudotojas negali perduoti arba perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas be išankstinio SPARK rašytinio sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas yra laikomas negaliojančiu.

9.4.       Naudotojas sutinka, kad SPARK turi teisę taikyti skolos priverstinio išieškojimo procedūrą, tame tarpe be atskiro Naudotojo sutikimo perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui (skolų išieškojimo įmonei ar kt.), jeigu toks teisių ir pareigų perleidimas nesumažina Naudotojui Sąlygomis teikiamų garantijų. Papildomos SPARK išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, turi būti atlygintos Naudotojo sąskaita.

9.5.       Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų. SPARK turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, bet raštu informavus Naudotoją, nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jeigu Naudotojas iš esmės pažeidžia Paslaugų teikimo sutartį. Esminiu Paslaugų teikimo sutarties pažeidimu laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant: vėlavimas sumokėti bet kokią mokėtiną sumą daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų; pakartotinis bet kurių Paslaugų teikimo sutartyje numatytų prievolių neįvykdymas ar netinkamas vykdymas arba tyčia atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie kenkia ar gali pakenkti Automobilio, Automobilio sistemos ir/arba Mobiliosios programos veikimui, taip pat kaip tai numatyta Sąlygų 3.3. punkte ar Taisyklių 3.8., 4.3.1 – 4.3.13., 5.3., 8.12. punktuose. Esant šiems pažeidimams SPARK taip pat turi teisę blokuoti Naudotojo Paskyrą ir Naudotojui nėra grąžinami jokie jo sumokėti mokėjimai, administracinis mokestis, narystės mokestis, o turimi eGO taškai ar dovanų kuponai, įskaitant ir tuos, kuriuos gavo Naudotojui pasinaudojus Rekomendacijų programa, nėra konvertuojami į pinigus ir nėra grąžinami.

9.6.       Šioms Sąlygoms bei Paslaugų teikimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7.       Jeigu kuri nors Sąlygų nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sąlygų nuostatų.

9.8.       Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Paslaugų teikimo sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ir/arba galiojimu, turi būti galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9.9.       Naudotojas turi galimybę spręsti su SPARK iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, Naudotojas raštu turi kreiptis į SPARK bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, SPARK neatsakius į Naudotojo pretenziją, arba nepatenkinus Naudotojo pretenzijos, Naudotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.