TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Contractul de prestări de servicii și Contractul de utilizare a Vehiculului

Termenii și condițiile generale („Termenii și condițiile") se aplică, împreună cu Contractul de utilizare a Vehiculului, Regulamentul de utilizare a Vehiculului, Lista de prețuri și Politica de confidențialitate, după caz:

(i) atunci când vizitați și/sau utilizați site-ul https://espark.ro;

(ii) atunci când descărcați și/sau utilizați Aplicația mobilă;

(iii) atunci când vă înregistrați Contul de Utilizator în Aplicația mobilă;

(iv) atunci când rezervați un Vehicul;

(v) înainte de încheierea Contractului de utilizare a Vehiculului;

(vi) pe Perioada de utilizare a Vehiculului;

(vii) după încheierea Perioadei de utilizare a Vehiculului și încetarea Contractului de utilizare a Vehiculului;

(viii) atunci când utilizați și/sau beneficiați de orice alte servicii furnizate de SPARK (denumite în continuare în mod colectiv „Serviciile"), cu excepția cazului în care acestea sunt guvernate, în întregime, de dispoziții legale și/sau contractuale total diferite; în toate celelalte cazuri, Termenii și condițiile cuprind regulile generale aplicabile Serviciilor.

Vă rugăm să rețineți că Vehiculele pot fi deținute și/sau exploatate fie de SPARK, fie de alt Operator al Vehiculului, iar serviciile de utilizare a Vehiculului pot fi furnizate în consecință, fie de SPARK, fie de alt Operator al Vehiculului înregistrat în acest sens, în Platformă.

Termenii și condițiile, Regulamentul de utilizare a Vehiculelor („Regulamentul"), Lista de prețuri („Lista de prețuri") și Politica de confidențialitate - în vigoare, astfel cum sunt publicate pe espark.ro și în Aplicația mobilă - reprezintă acordul-cadru obligatoriu (denumit în continuare „Contractul de prestări de servicii") dintre SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, în calitatea de furnizor de servicii, pe de o parte, și dumneavoastră, în calitate de consumator, pe de altă parte.

Contractul de prestări de servicii, singur sau împreună cu Contractul de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat), reglementează și constituie acordul de voință dintre dumneavoastră și SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, și este obligatoriu pentru dumneavoastră și SPARK/Operatorul Vehiculului.

 

1.2. Definiții:

În sensul Contractului de prestări de servicii și al Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat), termenii cu majuscule vor avea următoarele semnificații:

„SPARK" - SPARK CAR SHARING S.R.L., societate cu răspundere limitată, constituită în temeiul legislației din România, cu sediul social in București, Sector 1, Calea Floreasca 175, etajul 5, partea B, website: espark.ro, email: office@espark.ro, telefon: 004 0373 760 296, C.U.I.: RO40219027, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/17015/27.11.2018 și contul nr. RO48RZBR000000600214094, deschis la Raiffeisen Bank S.A.;

„Operatorul Vehiculului" - operatorul Vehiculului, altul decât SPARK, astfel cum este identificat în mod specific în Contractul de utilizare a Vehiculului;

„Prestator de servicii de verificare a identității”JUMIO Corporation, persoană juridică înmatriculată în SUA, cu sediul social în 395 Page Mill Road, Ap. 150, Palo Alto, CA 94306, www.jumio.com, contractată de SPARK pentru a verifica  identitatea și vârsta celor care solicită înregistrarea Conturilor de Utilizator, respectiv a dreptului acestora de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, inclusiv a condițiilor privind permisul de conducere, astfel cum sunt prevăzute în Termeni și Condiții;  informațiile privind procesarea datelor cu caracter personal, de către Prestatorul de servicii de verificare a identității, sunt expuse în Politicile de confidențialitate ale SPARK (espark.ro) și JUMIO Corporation (www.jumio.com);

„Procesator de plăți” - Adyen N.V., persoană juridică înregistrată la Camera de Comerț Olandeză sub numărul 34259528, cu sediul social în Olanda, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, www.adyen.com, contractată de SPARK pentru a procesa plățile datorate și efectuate de Utilizatori; informațiile privind procesarea datelor cu caracter personal, de către Procesatorul de plăți, sunt expuse în Politicile de confidențialitate ale SPARK (espark.ro) și Adyen N.V. (www.adyen.com);

„Utilizator" - persoană fizică, (i) în vârstă de cel puțin 19 ani, (ii) care are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, conform legislației în vigoare, aplicabile în materie în România, (iii) care posedă permis de conducere valabil pentru categoria B, de cel puțin 1 (un) an, în momentul în care solicită înregistrarea Contului de Utilizator în Aplicația mobilă, și (iv) care îndeplinește și trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile anterior enumerate la pct. (i)-(iii) ori de câte ori se încheie Contracte de utilizare a Vehiculului; 

„Părți" – SPARK/Operatorul Vehiculului și Utilizatorul; fiecare dintre acestea este denumită individual „parte";

„Contract de utilizare a Vehiculului" - contractul încheiat între Părți de fiecare dată când Utilizatorul deblochează Vehiculul utilizând Aplicația mobilă;

„Vehicul" - vehicul electric pus la dispoziția Utilizatorului fie de SPARK, fie de Operatorul Vehiculului, pentru utilizare temporară, în baza și în conformitate cu Contractul de prestări de servicii și cu Contractul de utilizare a Vehiculului;

„Sistemul Vehiculului" – sistem electronic instalat în Vehicule Spark, care înregistrează locația și distanța parcursă, perioada de utilizare și alte date referitoare la Vehicul și utilizarea acestuia și transmite aceste informații către SPARK;

„Detector” - echipament electronic (hardware) - parte din soluția „Bosch RideCare insight” (hardware, software și servicii cloud) produsă și pusă la dispoziția SPARK de compania Robert Bosch GmbH (cu sediul social în Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Germania) -, instalat în unele dintre Vehiculele Spark, care detectează și transmite, în timp real, către SPARK, informații privind: maniera în care Vehiculul este condus (ex. conducere agresivă, conducere care poate pune sau pune în pericol participanții la trafic, încălcarea prevederilor legale privind viteza maximă ș.a.m.d.), consumul produselor din tutun, a celor derivate din tutun și a celor conexe - indiferent de mod, modalitate, mijloace, felul/natura/compoziția emisiilor, echipamentele și dispozitivele utilizate etc (inclusiv fumatul, utilizarea țigaretelor electronice, dispozitivelor pentru încălzit tutun/combustia tutunului etc) -, consumul pentru/prin fumat al produselor din plante/ierburi/fructe/substanțe artificiale, a celor derivate și a celor conexe (inclusiv vaping-ul, indiferent de tipul/marca/producătorul dispozitivului folosit, modalitate – încălzire, combustie etc -, compoziția lichidului utilizat și/sau a emisiilor) în interiorul Vehiculului,  precum și avarii produse la exteriorul Vehiculului;

„Perioadă de utilizare a Vehiculului" – perioada de timp dintre (i) momentul în care Vehiculul este deblocat prin utilizarea comenzii „Deblocare" din Aplicația mobilă și (ii) momentul în care Vehiculul este blocat prin utilizarea comenzii „Blocare" din Aplicația mobilă, cu condiția ca acest moment să fie confirmat de SPARK prin e-mailul de informare cu privire la perioada de utilizare a Vehiculului, plățile datorate etc;

„Perioadă minimă” – perioadă de timp cu durată fixă, predeterminată și prestabilită (ex. 15 de minute), care începe să curgă la momentul apăsării de către Utilizator a butonului „Deblocare” în Aplicația mobilă și pentru care este datorat prețul/tariful minim indicat ca atare, în Lista de prețuri, Aplicația mobilă și pe Site;

„Sesiune de lungă durată” – Perioadă de utilizare a Vehiculului cu durată fixă, predeterminată și prestabilită, de cel puțin 72 de ore;

„Listă de prețuri" - sume datorate de Utilizator fie către Spark, fie Operatorului Vehiculului, după caz, pentru și în legătură cu utilizarea Vehiculului și/sau a Serviciilor furnizate de SPARK; Lista de prețuri este disponibilă în Aplicația mobilă;

„Lista penalităților" - Anexa nr. 1 la Regulament, care cuprinde penalitățile pe care Spark are dreptul să le aplice și pe care Utilizatorul se obligă să le achite în cuantumul, în termenul și în condițiile prevăzute în Contractul de prestări de servicii, în cazul în care Utilizatorul nu execută sau îndeplinește, în mod necorespunzător, în tot sau în parte, obligațiile care îi incumbă în temeiul Contractului de prestări de servicii și/sau al Contractului de utilizare a Vehiculului, după caz;

„Pre-autorizarea cardului de debit/credit” – procedură de verificare prealabilă a cardului de debit/credit al Utilizatorului, realizată de procesatorul de plăți, conform instrucțiunilor SPARK/ Operatorului Vehiculului,  care constă în indisponibilizarea temporară a sumei ce ar putea fi datorate de Utilizator (ex. prețul pentru Perioada minimă sau prețul pentru Sesiunea de lungă durată, după caz), pentru a se asigura că respectivul card este valid și există fonduri suficiente în contul/conturile aferente acestuia pentru plata cel puțin a respectivei sume;

„Zonă (zonă de acoperire)" - zone publice și accesibile, marcate în Aplicația mobilă, din care pot fi preluate Vehiculele Spark (pot fi inițiate și se pot desfășura sesiunile de utilizare a Vehiculelor);

„Zonă de returnare a Vehiculului" - locație marcată în Aplicația mobilă ca zonă permisă pentru returnarea Vehiculului și încetarea utilizării acestuia de către Utilizator și care: (i) nu este proprietate privată (ii) și/sau accesul/șederea/parcarea nu este interzisă și/sau restricționată (inclusiv limitată în timp, cum ar fi un loc de parcare marcat ca "Abonament de afaceri"); 

„Tarif administrativ” tarif în cuantumul prevăzut în Lista de prețuri, datorat de fiecare Utilizator, la finalizarea fiecărei Perioade de utilizare a Vehiculului într-o Zonă de returnare a Vehiculului situată în Municipiul București, pe durata cât Hotărârea nr. 706/22.12.2022 a Consiliului General al Municipiului București va fi în aplicabilă în forma în vigoare la 01.01.2023; Tariful administrativ este destinat pentru acoperirea costurilor ocazionate de/în legătură cu aplicarea și/sau ca urmare a aplicării H.C.G.M.B. nr. 706/22.12.2022;

„Zonă de returnare a Vehiculului, cu plată" - locație indicată în Aplicația mobilă ca zonă în care Utilizatorul poate returna, parca și înceta utilizarea Vehiculului numai dacă achită un tarif suplimentar; tariful datorat pentru returnarea Vehiculului și încetarea utilizării acestuia în Zona de returnare a Vehiculului, cu plată este specificat în Aplicația mobilă; Zonele de returnare a Vehiculului, cu plată sunt marcate distinct în Aplicație mobilă cu culoarea violetă și marcaje specifice;

„Stație de încărcare" – stații de încărcare a Vehiculelor electrice, în stare normală de funcționare și utilizare, conform destinației acestora, administrate de operatori economici independenți, situate în locurile indicate în Aplicația mobilă;

„Program de loialitate" - programele de loialitate derulate de SPARK în conformitate cu termenii și condițiile relevante puse la dispoziție în Aplicația mobilă;

„Program de recomandare" - programele de recomandare derulate de SPARK în conformitate cu termenii și condițiile relevante puse la dispoziție în Aplicația mobilă;

„Aplicație mobilă" – aplicația specifică destinată unui dispozitiv mobil, care rulează utilizând un anumit sistem de operare (de exemplu, Android sau IOS) și care: (i) poate fi descărcată gratuit din App Store sau Google Play, (ii) se bucură de protecția drepturilor de autor, (iii) este un sistem activ și integrat de diverse informații despre SPARK/Operatorul Vehiculului, Utilizator (inclusiv datele sale de identitate, informații privind utilizarea Vehiculului, plățile, datele de plată etc), Lista de prețuri, Serviciile, hărțile, Aria de acoperire, Zonele de returnare a Vehiculelor, Zonele de returnare a Vehiculelor, cu plată, Vehiculele disponibile etc, (iv) sunt destinate să permită Utilizatorilor să le acceseze și să le utilizeze 24/24 de ore și 7/7 zile în București, România, (v) pot fi accesate de Utilizator pe baza credențialelor proprii (Nume de utilizator și parolă), (vi) este instrumentul de rezervare și utilizare a Vehiculului, precum și pentru încheierea și încetarea Contractului de utilizare a Vehiculului și (vii) este un instrument de comunicare între Părți, inclusiv pentru informarea privind defecțiunile și orice alte incidente privind starea și funcționarea Vehiculelor, etc., cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contractul de prestări de servicii și/sau în Contractul de utilizare a Vehiculului;

„Cont" - instrumentul electronic prin care Utilizatorului i se permite să utilizeze Vehiculul și să beneficieze de Servicii, în temeiul Contractului de prestări de servicii;

„Platformă"- platforma de intermediere a Serviciilor, disponibilă în Aplicația mobilă și în Sistemul Vehiculului;

„Nume de utilizator" - adresa de e-mail a Utilizatorului specificată de acesta la înregistrarea în Aplicația mobilă;

„Parolă" - secvența de litere, cifre și/sau simboluri stabilite de Utilizator la crearea Contului său, care poate fi modificată de Utilizator oricând, este și trebuie să rămână confidențială, sigură și nedivulgată niciunei terțe persoane și este obligatorie pentru autorizare atunci când se conectează la Cont;

„Tarif de verificare a identității" – tarif unic, în sumă de 1 LEU, nerambursabil, datorat și care trebuie achitat de orice persoană atunci când solicită înregistrarea Contului în Aplicația mobilă, pentru verificarea identității și vârstei persoanei, respectiv a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, inclusiv a condițiilor privind permisul de conducere, astfel cum sunt prevăzute în Termeni și Condiții;

„Site" - espark.ro;

„Conținut" - conținutul de pe site și/sau din Aplicația mobilă, inclusiv toate textele, elementele grafice, fotografiile, muzica, orice materiale/înregistrări filmate sau video, mărcile comerciale, siglele, alte semne figurative, ilustrațiile, soft-ul pentru calculator și/sau părți ale tuturor celor anterior indicate, numele de domenii și alte elemente de identitate vizuale și/sau comercială care sunt proprietatea intelectuală a SPARK sau a partenerilor acesteia. Termenii care nu sunt definiți în mod specific în prezentul document au înțelesul care le este atribuit în mod obișnuit.

2. DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

2.1.Contractul de prestări de servicii intră în vigoare în momentul în care Utilizatorul descarcă Aplicația mobilă și solicită înregistrarea Contului.

2.2.Prin descărcarea Aplicației mobile și solicitarea de înregistrare a Contului, Utilizatorul declară că a citit și a înțeles pe deplin Termenii și Condițiile, Regulamentul, Lista de prețuri, Politica de confidențialitate și Contractul de utilizare a Vehiculului - în vigoare, astfel cum sunt publicate pe Site și în Aplicația mobilă -și este de acord în mod expres cu toate și oricare dintre prevederile acestora.

3. ÎNREGISTRAREA CONTULUI

3.1. Pentru a utiliza un Vehicul sau Serviciile, după caz, solicitantul/Utilizatorul, după caz, trebuie:

(i) să descarce Aplicația mobilă pe un dispozitiv tip smartphone, adecvat,

(ii) să solicite înregistrarea unui Cont,

(iii) să furnizeze toate și oricare dintre informațiile și documentele cerute, în forma și în termenul indicate de SPARK, Prestatorul de servicii de verificare a identității și Procesatorul de plăți, după caz,

(iv) să îi fie aprobată cererea de înregistrare a Contului și să primească email-ul de confirmare transmis de SPARK în acest sens,

(v) să încheie câte un Contract de utilizare a Vehiculului, dacă și când este cazul, în termenii și condițiile prevăzute în acesta, precum și în Contractul de prestări de servicii, inclusiv sub condiția Pre-autorizării cardului de debit/credit.

3.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contractul de prestări de servicii și/sau în termenii și condițiile specifice ale Prestatorului de servicii de verificare a identității, în scopul identificării solicitantului, acestuia i se va solicita să furnizeze o imagine de tip pașaport a feței, la momentul depunerii cererii; captura de imagine trebuie realizată de solicitant cu smartphone-ul acestuia și trebuie să corespundă fotografiei din permisul de conducere. Pentru a fi validată, fotografia trebuie să permită identificarea corectă a solicitantului, singur, fără ca altă/alte persoană/persoane, animale, obiect/obiecte etc să fie vizibile în imagine.

3.3. Solicitantul va avea dreptul de a utiliza Contul sub rezerva și după îndeplinirea tuturor și oricărora dintre următoarele condiții:

(i) completează formularul de înregistrare și acceptă Contractul de prestări de servicii;

(ii) face clic pe butonul "Înregistrare";

(iii) Tariful de verificare a identității este plătit și contul bancar SPARK este creditat cu suma datorată, în consecință;

(iv) verificarea identității solicitantului este finalizată cu succes;

(v) SPARK aprobă înregistrarea, iar confirmarea este primită de solicitant prin e-mail.

3.4. Tariful de verificare a identității este destinat exclusiv pentru verificarea identității și vârstei persoanei care solicită înregistrarea Contului, precum și a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, inclusiv a condițiilor privind permisul de conducere, astfel cum sunt prevăzute în Termeni și Condiții.

3.5. Odată finalizată verificarea, Tariful de verificare a identității este nerambursabil, indiferent de rezultatul, modalitatea și durata de realizare a verificării, indiferent dacă solicitarea de înregistrare a Contului este aprobată sau nu și indiferent de durata Contractului de prestări de servicii.

3.6 Tariful de verificare a identității nu constituie și nu poate fi interpretat ca fiind preț pentru utilizarea Vehiculelor, plată în avans a prețului pentru utilizarea Vehiculelor, plată a altor sume datorate de Utilizator, credit, depozit, preț pentru achiziționarea sau dobândirea cu orice titlu a oricăror bunuri/ servicii, inclusiv vouchere, tichete, bonuri și similare.

3.7 Ulterior și sub condiția aprobării înregistrării Contului, SPARK poate, dar fără să fie obligată, să îi ofere Utilizatorului în cauză, cu titlu gratuit, un singur voucher în valoarea menționată în Aplicația Mobilă, care poate fi utilizat exclusiv pentru plata Serviciilor, nu este convertibil în bani, indiferent de motivul invocat, și este destinat, în principal, să permită Utilizatorului să se familiarizeze cu conducerea Vehiculelor. Cu excepția cazului în care în Aplicația Mobilă se prevede altfel, voucherele astfel acordate au o valabilitate de maxim 6 luni, termen care nu poate fi prelungit, indiferent de motivul invocat.

3.8 Cererea de înregistrare a Contului poate fi refuzată din culpa/cauza solicitantului, inclusiv dar fără a se limita la situațiile în care: (a) solicitantul nu comunică, în forma și termenul indicate, toate și oricare dintre informațiile și documentele cerute de Spark/Operatorul Vehiculului, după caz; (b) captura de imagine la momentul depunerii cererii nu corespunde cu fotografia din permisul de conducere sau nu permite o identificare adecvată sau apar alte persoane sau animale/obiecte etc în imagine; (c) în loc să scaneze originalele documentelor, solicitantul scanează și încarcă în Aplicația mobilă fotocopii/copii digitale ale documentelor; (d) documentele scanate sunt deteriorate, ilizibile, prezintă modificări, ștersături sau există indicii suspiciuni rezonabile privind nevalabilitatea acestora; (e) documentele scanate și încărcate în Aplicația mobilă aparțin altor persoane decât solicitantul; (f) solicitantul nu posedă permis de conducere valabil pentru categoria B, de cel puțin 12 luni, (g) solicitantul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice în România, conform legislației în vigoare, aplicabile în materie;  (h) dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat etc.  

3.9. Solicitantului îi incumbă sarcina de a proba că îndeplinește toate și oricare dintre condițiile contractuale pentru a-i fi aprobată cererea de înregistrare a Contului, inclusiv că are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, conform legislației în vigoare, aplicabile în materie în România. SPARK/Operatorul Vehiculului are dreptul să ceară orice informații și documente suplimentare apreciază ca fiind relevante și utile pentru a verifica și stabili dacă sunt îndeplinite respectivele condiții, iar solicitantul are obligația de a le comunica în forma și termenul indicate în acest sens.

3.10. În cazul în care confirmarea privind înregistrarea Contului (prevăzută la art. 3.3 pct. (v) de mai sus) sau informarea privind neînregistrarea Contului, după caz, nu este primită de solicitant, prin email, în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data la care Tariful de verificare a identității este plătit și contul bancar SPARK este creditat cu suma datorată, Solicitantul are obligația să contacteze SPARK, în scris, prin email, la adresa office@espark.ro, ocazie cu care va trebui să comunice SPARK cel puțin numele, prenumele, data și ora efectuării plății, precum și orice alte informații relevante pentru a permite verificarea manuală a identității și vârstei, respectiv a dreptului acestora de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, inclusiv a condițiilor privind permisul de conducere, astfel cum sunt prevăzute în Termeni și Condiții.

3.11. Cererile transmise conform art. 3.10 de mai sus, în zilele lucrătoare, după ora 17:00 și, respectiv, cele transmise în zilele nelucrătoare vor fi considerate comunicate în prima zi lucrătoare imediat următoare.

3.12. Termenele de procesare a plăților efectuate de solicitanți și, implicit, cele pentru încasarea efectivă a Tarifului de verificare a identității în contul SPARK depind exclusiv de politicile și practicile Procesatorului de plăți și instituțiilor financiare/bancare implicate în efectuarea acestora și variază de la caz la caz, motiv pentru care SPARK nu își asumă nicio răspundere și nu poate fi ținută responsabilă pentru eventualele întârzieri în ceea ce privește încasarea efectivă a Tarifului de verificare a identității, cu excepția cazului în care, prin dispoziții legale imperative se prevede altfel.

3.13. Cererile transmise conform art. 3.10 de mai sus vor fi soluționate, în scris, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, termen calculat începând cu ora 10:00 a primei zile lucrătoare imediat următoare celei în care cererile sunt comunicate în zilele lucrătoare, respectiv, considerate comunicate potrivit art. 3.11 de mai sus.

3.14. Prestatorul serviciilor de verificare a identității este o societate care își desfășoară activitatea specifică în mod independent și nu este asociată, subordonată sau altfel controlată de SPARK. În timpul și cu ocazia prestării serviciilor de verificare a identității și vârstei persoanelor, respectiv a dreptului acestora de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, inclusiv a condițiilor privind permisul de conducere, astfel cum sunt prevăzute în Termeni și Condiții, Prestatorul serviciilor de verificare a identității utilizează resursele proprii, inclusiv programe informatice, echipamente și personal, pentru existența și modul de funcționare, respectiv, acțiunile/inacțiunile cărora SPARK nu poate să își asume și nu își asumă nicio răspundere pentru acestea, inclusiv pentru eventualele erori tehnice sau de altă natură care pot să apară din când în când, cu excepția cazului în care, prin dispoziții legale imperative se prevede altfel.

3.15. Cu condiția ca procedura de înregistrare să se finalizeze cu succes, Utilizatorul va avea dreptul de a utiliza Contul, în mod gratuit, atât timp cât respectă toate și oricare dintre obligațiile contractuale și legale, în conformitate cu Contractul de prestări de servicii și cu Contractul de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat).

3.16. Utilizatorul are dreptul să denunțe unilateral Contractul de prestări de servicii, în orice moment, și, în consecință, să șteargă singur sau să solicite ștergerea Contului prin trimiterea unui e-mail la office@espark.ro de la aceeași adresă de email folosită la momentul înregistrării Contului. Încetarea Contractului de prestări de servicii și ștergerea Contului nu modifică/stinge datoriile restante dintre Părți, existente la acel moment.

3.17. În cazul în care Utilizatorul nu utilizează Contul cel puțin o dată, timp de 3 ani consecutivi, SPARK va avea dreptul să șteargă Contul.

3.18. Numele de utilizator și Parola pentru accesarea Contului trebuie să fie folosite numai și exclusiv de către Utilizatorul Contului respectiv (adică nu de membri ai familiei, prieteni, colegi, vecini etc), care trebuie să le păstreze în siguranță și confidențiale și să nu le divulge nimănui. Fără a aduce atingere sau limitări celor menționate mai sus, se înțelege că toate acțiunile efectuate de oricine prin intermediul Contului și/sau utilizând adresa de e-mail folosită la înregistrarea acestuia vor fi considerate ca fiind efectuate de Utilizatorul Contului respectiv și acesta este singurul responsabil pentru orice utilizare a Vehiculului și/sau a Serviciilor, în astfel de condiții, inclusiv pentru plata plăților datorate etc.

3.19. Utilizatorul va fi obligat să notifice imediat SPARK în cazul pierderii Numelui de utilizator și/sau a Parolei și/sau în cazul în care acestea devin disponibile, indiferent de mijloace, pentru terțe persoane. După primirea unei astfel de notificări, SPARK va proceda imediat - dar nu mai târziu de 1 (o) zi lucrătoare - la furnizarea de noi credențiale pentru conectare.

4. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

4.1. Utilizatorul se obligă:

4.1.1. să furnizeze date, informații și documente actuale, corecte și complete, în forma și termenul indicate de SPARK, atât atunci când solicită înregistrarea Contului, cât și în timpul relației contractuale dintre Părți;

4.1.2. să actualizeze imediat - dar nu mai târziu de 1 (una) zi lucrătoare - orice date și informații înregistrate în Cont, atunci când apar modificări ale acestora;

4.1.3. să utilizeze Site-ul și/sau Aplicația mobilă fără să provoace împiedicarea funcționării sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia/acestora;

4.1.4. să utilizeze Site-ul și/sau Aplicația mobilă în conformitate cu Contractul de prestări de servicii și cu Contractul de utilizare a Vehiculului, după caz, precum și cu legislația aplicabilă;

4.1.5. să utilizeze Site-ul și/sau Aplicația mobilă fără să tulbure liniștita și utila folosință a acestuia/acestora de către alți Utilizatori și/sau SPARK și/sau Operatorului Vehiculului;

4.1.6. să protejeze și să se abțină de la încălcarea, prin orice mijloace, a drepturilor de autor și/sau a oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală ale SPARK și/sau ale Operatorului Vehiculului și/sau ale terților;

4.1.7. să se abțină de la distribuirea oricărui conținut interzis de lege pe Site și/sau în Aplicația mobilă;

4.1.8. să se abțină de la orice acțiune care vizează deturnarea de informații sau date aparținând SPARK și/sau Operatorului Vehiculului și/sau terților și/sau care afectează funcționalitățile operaționale și tehnice ale Site-ului și/sau ale Aplicației Mobile;

4.1.9. să se abțină de la publicarea oricărui software, documente (altele decât cele solicitate în mod expres de SPARK) sau link-uri către alte site-uri web în Aplicația mobilă și/sau pe Site;

4.1.10. să se abțină de la încărcarea oricărui conținut ilegal, viruși, fișiere corupte sau alte programe sau aplicații similare care pot avea un efect negativ asupra funcționării Site-ului și/sau a Aplicației mobile;

4.1.11. să se abțină de la extragerea/colectarea/înregistrarea neautorizată a informațiilor prin orice mijloace și metode automatizate, inclusiv a informațiilor cu caracter personal;

4.1.12. să se abțină de la orice acțiune din cauza căreia Platforma, Sistemul Vehiculului, Site-ul, Aplicația mobilă, rețeaua și/sau infrastructura SPARK ar putea fi supuse unei sarcini nerezonabile sau disproporționat de mari;

4.1.13. să se abțină de la încercarea de a descifra, diviza, distruge sau modifica software-ul pe baza căruia sunt furnizate serviciile de utilizare a Vehiculului și Serviciile;

4.1.14. să se abțină de la orice activități, acțiuni etc, care ar putea afecta/compromite securitatea Platformei, a Sistemului Vehiculului, a Site-ului, a Aplicației mobile, a rețelei și/sau a infrastructurii SPARK;  

4.1.15. să se abțină de la orice activități, acțiuni etc inadecvate și/sau ilegale și/sau periculoase, care ar putea afecta/periclita bunurile, activitatea comercială etc, inclusiv imaginea publică a SPARK, a Operatorului Vehiculului, a altor Utilizatori și a terților;

4.1.16. să plătească toate și oricare dintre sumele datorate SPARK, inclusiv penalitățile, în cuantumul, termenul și condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

4.2. Utilizatorul poate utiliza Vehiculul exclusiv prin intermediul Aplicației mobile, selectând comanda „Deblocare" de pe smartphone-ul acestuia; în caz contrar, persoana responsabilă de utilizarea în alte condiții a Vehiculului trebuie să plătească, în plus față de prețul datorat în conformitate cu Lista de prețuri, Penalitățile aferente, specificate în Anexa nr. 1 la Regulament.

4.3. Utilizatorul va fi răspunzător pentru orice acțiuni/inacțiuni și/sau activități interzise ale acestuia și/sau persoanelor/bunurilor pentru care este ținut responsabil, conform legii, și se obligă să despăgubească SPARK si/sau Operatorul Vehiculului și/sau orice terță persoană, respectiv, să repare integral prejudiciilor astfel produse.

4.4. În cazul în care Utilizatorul își încalcă obligațiile prevăzute la punctele 4.1.1-4.1.16, SPARK își rezervă dreptul, la propria discreție, să rezilieze Contractul de prestări de servicii imediat, fără nicio notificare prealabilă, intervenția instanței sau alte formalități, să suspende/restricționeze accesul Utilizatorului la Cont, până la executarea întocmai a obligațiilor și/sau să întreprindă orice altă acțiune împotriva Utilizatorului, în conformitate cu Termenii și Condițiile, precum și cu legile relevante.

4.5. În cazul în care SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, își încalcă obligațiile contractuale, partea în culpă va fi răspunzătoare pentru astfel de acțiuni/inacțiuni și/sau activități interzise și se obligă să despăgubească Utilizatorul în conformitate cu legile în vigoare. Răspunderea SPARK și a Operatorului Vehiculului, după caz, este limitată, în astfel de cazuri, la suma de maximum 4.000 de lei pe dosar.

4.6. Utilizatorul declară că, prin descărcarea Aplicației mobile și solicitarea de a se înregistra Contul, este de acord în mod expres ca, în cazul încălcării Contractului de prestări de servicii și/sau a Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat), să îi fie aplicate penalitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulament, în forma în vigoare la data încălcării, pe baza informațiilor transmise de Detectori și/sau de Sistem și /sau a constatărilor angajaților și/sau ale altor reprezentanți ai SPARK.

4.7. Utilizatorul declară că este de acord, în mod expres, ca, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare, în tot sau în parte, a obligațiilor contractuală, asumate în temeiul Contractului de prestări de servicii și/sau al Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat), SPARK să îi aplice una sau mai multe penalități, cumulativ, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulament.

4.8. Utilizatorul declară că este de acord, în mod expres, că informațiile transmise de Detectori și/sau de Sistem și /sau constatările angajaților și/sau ale altor reprezentanți ai SPARK cu privire la orice încălcare a Contractului de prestări de servicii și/sau a Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat) sunt prezumate a fi valide, corecte și complete, până în momentul în care și cu excepția cazului în care Utilizatorul este în măsură să dovedească contrariul.

4.9. Utilizatorul are cunoștință, recunoaște și este de acord că, prin plata penalităților în conformitate cu Anexa nr. 1 la Regulament nu va fi eliberat de obligația de a despăgubi integral SPARK și/sau Operatorul Vehiculului, dacă este cazul, și/sau orice terț pentru pierderile și daunele suferite ca urmare a oricărei încălcări a Contractului de prestări de servicii și/sau a Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiată) și/sau orice încălcare a legilor și reglementărilor relevante.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII SPARK ȘI OPERATORULUI VEHICULULUI

5.1. În măsura și în limitele permise de lege, SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, nu va fi răspunzător față de Utilizator sau alte persoane pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv pierderea datelor, oportunităților, reputației, profitului sau veniturilor în legătură cu utilizarea Vehiculului și/sau a Serviciilor. Fără a aduce atingere sau limitări celor menționate mai sus, SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, va fi răspunzător, conform legilor relevante și articolului 4.5 de mai sus, în cazul daunelor suferite de Utilizator ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale sau legale, din culpa exclusivă a SPARK sau Operatorului Vehiculului, după caz. Pentru a evita orice neînțelegere ulterioară, SPARK și Operatorul Vehiculului nu sunt companii afiliate, între acestea nu există relații de subordonare și nu răspund una pentru fapta/acțiunile/inacțiunile celeilalte.

5.2. SPARK nu garantează că: serviciile de utilizare a Vehiculului și/sau Serviciile vor răspunde întotdeauna și în mod continuu așteptărilor personale și subiective ale Utilizatorului, deoarece acestea sunt proiectate pentru a satisface nevoia generală; furnizarea Serviciilor va fi neîntreruptă, în timp util sau fără cusur, chiar dacă se vor depune toate eforturile rezonabile în acest sens; oricare și toate erorile sau defectele în sistemul de furnizare a Serviciilor vor fi eliminate imediat, chiar dacă se vor depune toate eforturile rezonabile în acest sens; serviciile de utilizare a Vehiculului și/sau Serviciile vor fi accesibile în orice moment; serviciile de utilizare a Vehiculului și/sau Serviciile nu conțin sau nu pot conține viruși sau alte componente dăunătoare, chiar dacă se vor depune toate eforturile rezonabile în acest sens.

5.3. Utilizatorul este deplin răspunzător și își asumă riscul pentru pierderile care pot apărea ca urmare/în legătură cu descărcarea și/sau utilizarea datelor, informațiilor, conținutului sau a altor materiale primite prin utilizarea Serviciilor, deoarece SPARK nu are niciun control asupra smartphone-ului Utilizatorului sau a altor terminale.

6. PLĂȚI

6.1. La momentul completării formularului de înregistrare a Contului, solicitantului i se cere să achite Tariful de verificare a identității, iar aceasta va fi debitată din contul aferent cardului bancar înregistrat de acesta în Aplicația mobilă, operațiune pentru care solicitantul își dă consimțământul inclusiv prin însăși înregistrarea cardului bancar.

6.2. În cazul încheierii Contractului de utilizare a Vehiculului, Utilizatorul va achita prețul datorat pentru Perioada de utilizare a Vehiculului, în conformitate cu Lista de prețuri valabilă la acel moment.

6.3. Plata oricărei sume datorate în temeiul Contractului de prestări de servicii și/sau al Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când se încheie un astfel de contract) se poate face exclusiv cu cardul bancar.

6.4 Utilizatorul declară și confirmă că este de acord ca SPARK/Operatorul Vehiculului să solicite și să obțină Pre-autorizarea cardului de debit/credit. Pre-autorizarea cardului de debit/credit nu constituie plată/încasare anticipată, ci constă în indisponibilizarea temporară a sumei ce ar putea fi datorate de Utilizator (ex. prețul pentru Perioada minimă sau prețul pentru Sesiunea de lungă durată, după caz), pentru a se asigura că respectivul card este valid și există fonduri suficiente în contul/conturile aferente acestuia pentru plata cel puțin a respectivei sume.

Suma efectiv datorată este debitată automat, la scadența obligației de plată. În cazul în care, cuantumul sumei efectiv datorate este identic cu cel al sumei indisponibilizate, aceasta din urmă va fi încasată pentru stingerea obligației de plată. În cazul în care cuantumul sumei efectiv datorate este mai mic decât cel al sumei indisponibilizate, diferența rămasă va fi eliberată în termenul practicat de procesatorul de plăți/emitentul cardului de debit/credit. În cazul în care cuantumul sumei efectiv datorate este mai mare decât cel al sumei indisponibilizate, diferența în plus va fi debitată automat din contul/conturile la care cardul de debit/credit este atașat.

6.5. Obligația de plată a prețului pentru utilizarea Vehiculului este scadentă, în general, la momentul finalizării Perioadei de utilizare a Vehiculului, cu următoarele excepții:

a) prețul aferent Perioadei minime este datorat și va fi debitat integral, în cel mai scurt timp posibil după încheierea Contractului de utilizare a Vehiculului (prin apăsarea de către Utilizator a butonului „Deblocare" din Aplicația mobilă) și, în orice caz, înainte de finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului, indiferent de durata efectivă a acesteia; pentru evitarea oricăror neînțelegeri, subliniem că, în cazul în care prețul datorat pentru Perioada de utilizare a Vehiculului este mai mare decât prețul deja debitat pentru Perioada minimă, diferența în plus, de preț va fi debitată la finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului;

b) prețul aferent Sesiunii de lungă durată este datorat și va fi debitat integral, în cel mai scurt timp posibil după încheierea Contractului de utilizare a Vehiculului și, în orice caz, până la finalizarea respectivei sesiuni.

6.6. În momentul în care solicită înregistrarea Contului, în timpul Contractului de prestări de servicii și de fiecare dată când utilizează Vehiculul și/sau Serviciile, Utilizatorul declară și confirmă că are dreptul de a utiliza cardul bancar înregistrat de acesta în Aplicația mobilă și că există fonduri suficiente în contul/conturile aferente respectivului card, pentru plata datoriilor.

6.7. Cardul bancar înregistrat în Aplicația mobilă trebuie să permită debitări automate din contul/conturile conectate la acesta. Sumele datorate SPARK/Operatorului Vehiculului se debitează automat, din contul/conturile aferente cardului înregistrat de Utilizator în aplicația mobilă, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Utilizator la înregistrarea Contului, fără alte formalități.

6.8. SPARK nu este, în niciun caz, răspunzătoare pentru modul în care sunt procesate plățile de către bănci, procesatorii de plăți, emitenții de carduri etc.

6.9. În cazul debitării nereușite a contului/conturilor aferente cardului, din cauza soldului insuficient sau alte motive, SPARK notifică Utilizatorul, acordându-i 24 de ore pentru a-și îndeplini obligația. În cazul în care SPARK nu poate obține plata nici până la expirarea termenului menționat, Utilizatorul va datora și se obligă să plătească penalități de 0,1% pe zi de întârziere, calculate asupra debitului principal, până la data plății integrale a datoriilor restante.

6.10. În cazul în care SPARK este obligată să ramburseze orice sumă Utilizatorului, aceasta va fi transferată în contul bancar din care a fost primită de SPARK, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

7.1. Aplicația mobilă, Platforma, Site-ul, conținutul, elementele acestora, inclusiv soft-ul, codurile, algoritmii, bazele de date, textele, designul și toate drepturile exclusive de autor, drepturile asupra bazelor de date și alte drepturi de proprietate intelectuală aparțin SPARK sau partenerilor acesteia.

7.2. SPARK va acorda Utilizatorului un drept neexclusiv, netransferabil de a utiliza Aplicația mobilă și Site-ul, numai pentru uz personal și numai în măsura necesară pentru încheierea, executarea și încetarea Contractului de prestări de servicii și a Contractelor de utilizare a Vehiculului (dacă și când acestea din urmă sunt încheiate). Orice altă utilizare a Aplicației mobile, Platformei, Site-ului sau a conținutului va fi posibilă numai cu acordul prealabil expres scris al SPARK.

7.3. Utilizatorul va fi considerat proprietarul tuturor informațiilor și conținutului furnizate de acesta în timpul utilizării Contului.

7.4. Utilizatorul va acorda SPARK, gratuit, un drept neexclusivă, transferabil de a utiliza, copia, transfera, prelucra informații și conținut în scopurile descrise în Contractul de prestări de servicii și în Contractul de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat), în întreaga lume, fără consimțământul, notificarea și/sau plata oricărei sume, cu orice titlu, Utilizatorului sau a altor persoane, cu condiția respectării dispozițiilor legale aplicabile.

8. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICARE

8.1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, SPARK va trimite toate comunicările, inclusiv notificările și materialele informative la adresa de e-mail indicată pentru corespondență de către Utilizator, prevăzută în Contractul de prestări de servicii și/sau în Contractul de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat).

8.2. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Utilizatorul va trimite toate notificările și solicitările către SPARK la adresa de e-mail office@espark.ro, prevăzută în Contractul de prestări de servicii și/sau în Contractul de utilizare a Vehiculului (dacă și când acesta din urmă este încheiat).

8.3. SPARK nu va fi răspunzător dacă Utilizatorul nu primește comunicările, inclusiv notificările și materialele informative, în timp util sau deloc, din cauza defecțiunilor conexiunii la internet, rețelelor, furnizorilor de servicii de e-mail, etc, dacă mesajele se află în folder-ul SPAM sau din cauza datele de contact incorect indicate de Utilizator.

9. CAMPANIILE DE MARKETING ȘI DE INFORMARE A UTILIZATORILOR 

9.1. SPARK are dreptul de a organiza campanii de marketing, promoții de vânzări etc, de a transmite oferte speciale Utilizatorului și/sau de a implementa Programele de loialitate și/sau recomandare publicate pe Site și/sau în Aplicația mobilă.

9.2. Pentru a comunica cu Utilizatorul, precum și pentru a informa Utilizatorul cu privire la orice subiect, inclusiv campaniile menționate mai sus, SPARK va utiliza adresa de e-mail indicată de Utilizator în timpul procesului de înregistrare, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

9.3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate în scopuri de marketing în conformitate cu Politica de confidențialitate.

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. SPARK va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului în calitate de operator.

10.2. Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în Politica de confidențialitate publicată pe site și în Aplicația mobilă.

 10.3. Fără a aduce atingere sau limitări Politicii de confidențialitate, Utilizatorul declară că, prin descărcarea Aplicației mobile și solicitarea de înregistrare a Contului, este de acord în mod expres ca datele sale cu caracter personal să fie furnizate de SPARK:

10.3.1. Terților cu care SPARK are sau va avea relații juridice, cum ar fi: avocați, contabili, instanțe judecătorești, executori judecătorești, societăți de colectare a creanțelor etc, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în cazul în care Utilizatorul nu plătește toate sumele datorate SPARK;

10.3.2. Operatorului Vehiculului;

10.3.3. unor terți, cum ar fi: autoritățile publice centrale și locale (de exemplu, Primăria Municipiului București, primăriile de sector, administrațiile, direcțiile și serviciile publice din cadrul acestora etc), serviciile de poliție naționale și locale, instanțele judecătorești etc, la cererea acestora sau din oficiu, în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la încălcarea legislației relevante, inclusiv, dar fără a se limita la parcări ilegale, fraude cu carduri, fraude privind identitatea etc.

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI. CESIUNEA CONTRACTULUI. DREPTUL DE RETRAGERE. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Termenii și condițiile pot fi modificate unilateral de SPARK, în conformitate cu actele normative privind protecția consumatorilor, Codul civil român și orice altă lege aplicabilă, în vigoare.

11.2. Cu excepția cazului în care prevederile legale prevăd altfel, modificările intră în vigoare la sfârșitul unei perioade de 14 zile calendaristice, calculate ca începând în prima zi calendaristică imediat următoare celei în care modificarea și/sau Termenii și condițiile actualizate este/sunt publicate în Aplicația mobilă și comunicate Utilizatorului.

11.3. Fără a aduce atingere altor prevederi contractuale, în cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu modificările efectuate, acesta are dreptul să se retragă din Contractul de prestări de servicii prin trimiterea unui e-mail către SPARK, în acest sens, până la sfârșitul perioadei de 14 zile calendaristice menționate mai sus. În cazul în care nu se primește un astfel de e-mail până la sfârșitul acestei perioadei, modificările rămân și sunt obligatorii pentru Părți.

11.4. Versiunea în vigoare a Contractului de prestări de servicii, inclusiv Termenii și condițiile, precum și cea a Contractului de utilizare a Vehiculului vor fi întotdeauna publicate și disponibile pe Site și în Aplicația mobilă.

11.5. SPARK va avea dreptul de a cesiona/transmite/transfera, în tot sau în parte, Contractul de prestări de servicii, Contractul de utilizare a Vehiculului, toate sau o parte din drepturile și obligațiile contractuale , fără a fi necesar consimțământul sau acordul prealabil al Utilizatorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legile aplicabile în materie. Cu toate acestea, SPARK va lua orice măsuri pentru a se asigura că, în cazul unei astfel de operațiuni, drepturile Utilizatorului și măsurile de protecție în vigoare sunt respectate de cesionar/dobânditor.

11.6. Utilizatorul nu poate transmite, transfera sau cesiona, prin orice mijloace și cu orice titlu, în tot sau în parte, Contractul de servicii, Contractul de utilizare a Vehiculului, toate sau o parte din drepturile și obligațiile contractuale, fără acordul prealabil scris al SPARK, în caz contrar orice astfel de act va fi considerat nul de drept.

11.7. Utilizatorul declară că este de acord ca SPARK să întreprindă orice procedură legală pentru recuperarea creanțelor, inclusiv să le cesioneze către societăți specializate, fără a fi necesar acordul prealabil sau ulterior al Utilizatorului. Cheltuielile suplimentare suportate de SPARK în legătură cu procedurile de recuperare a creanțelor sunt și rămân în sarcina Utilizatorului.

11.8. Utilizatorul are la dispoziție o perioadă de 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii de înregistrare a Contului, pentru a se retrage din Contractul de prestări de servicii, fără a fi nevoie să comunice motivele deciziei și fără să suporte costuri legate de retragerea sa.

11.9. Oricare dintre Părți are dreptul de a denunța unilateral Contractul de prestări de servicii, fără a fi necesară intervenția instanței și/sau a altei autorități, precum și fără orice procedură prealabilă, cu excepția unei notificări scrise, comunicate celeilalte părți, cu 14 zile calendaristice înainte.

11.10. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare, în tot sau în parte, a Contractului de prestări de servicii, partea care și-a îndeplinit, în tot și întocmai obligațiile contractuale are dreptul de a rezilia Contractul de prestări de servicii, fără trecerea vreunui termen, fără a fi necesară intervenția instanței și/sau a altei autorități, precum și fără orice procedură prealabilă; despre reziliere, partea îndreptățită o va înștiința pe cealaltă parte printr-o simplă notificare, în care va indica motivele de reziliere.

11.11. În cazul rezilierii Contractului de prestări de servicii, conform art. 11.10, ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare, de către Utilizator, în tot sau în parte, a Contractului de prestări de servicii, SPARK va dezactiva Contul și sumele încasate până la acel moment vor fi reținute pentru a acoperi, în tot sau în parte, după caz, daunele suferite. De asemenea, în cazul rezilierii Contractului de prestări de servicii, conform art. 11.10, ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare, de către Utilizator, în tot sau în parte, a Contractului de prestări de servicii, valabilitatea punctelor "eGO", punctelor bonus, voucherelor cadou și/sau altora similare, acordate Utilizatorului, inclusiv a celor obținute de Utilizator prin Programele de loialitate/recomandare, va înceta de drept, fără ca acestea să poată fi ori să fie convertite în bani.

11.12. Încetarea Contractului de prestări de servicii, indiferent de motiv, nu afectează obligațiile scadente, exigibile și nestinse, ale părților la momentul respectiv.

11.13. Contractul de prestări de servicii, inclusiv Termenii și condițiile generale, precum și Contractele de utilizare a Vehiculului, dacă și când sunt încheiate, odată acceptate de Utilizator în modalitatea prevăzută în cuprinsul acestora, sunt valabile și obligatorii din punct de vedere juridic între Părți și au același efect juridic ca și documentele pe suport de hârtie, semnate olograf.

11.14. Contractul de servicii și Contractul de utilizare a Vehiculului sunt încheiate în conformitate cu legislația română și sunt guvernate de aceasta.

10.15. În cazul în care orice prevedere a Contractului de prestări de servicii, inclusiv Termenii și Condițiile, este nulă sau nu poate fi aplicată în conformitate cu legislația română, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestuia.

11.16. Fără a aduce atingere sau limitări accesului liber la justiție, Părțile vor încerca să soluționeze orice dispută, dezacord sau pretenție care decurge din sau în legătură cu încheierea, executarea, încălcarea și/sau încetarea Contractului de prestări de servicii și/sau a Contractului de utilizare a Vehiculului (dacă și când este încheiat), prin negociere. În cazul în care Părțile nu ajung la un acord în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice și nu sunt de acord să continue negocierile după această perioadă, oricare dintre acestea poate depune cererea de chemare în judecată la instanța competentă material din București sau Sectorul 1, după caz, în conformitate cu normele stabilite în Codul de procedură civilă român.

11.17. Contractul de prestări de servicii se încheie în limbile română și engleză iar, în cazul unor divergențe între acestea, va prevala versiunea în limba română. Pentru rațiuni similare, varianta în limba română a Aplicației mobile va prevala în raport cu cea în limba engleză.