REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA VEHICULELOR

 

1.    OBIECTUL REGULAMENTULUI

 

1.1.        Acest Regulament pentru utilizarea vehiculelor („Regulamentul") face parte din Contractul de prestări de servicii („Contractul de prestări de servicii") – împreună cu Termenii și condițiile generale (Termeni și condiții"), Lista de prețuri și Politica de confidențialitate  și se aplică ori de câte ori se încheie Contractul de utilizare a Vehiculului înainte de încheiere, pe întreaga durată și după încetarea acestuia. În Regulament sunt prevăzute regulile obligatorii pentru Utilizatori privind modul în care:

1.1.1.       poate fi rezervat Vehiculul;

1.1.2.       poate fi utilizat Vehiculul, inclusiv parcat;

1.1.3.       condițiile pe care Utilizatorul trebuie să le îndeplinească înainte, în timpul și după Perioada de utilizare a Vehiculului/Sesiunea de lungă durată, precum și obligațiile aferente pe care Utilizatorul trebuie să le îndeplinească în legătură cu utilizarea Vehiculului, inclusiv cu parcarea acestuia;

1.1.4.       alți termeni și condiții legate de utilizarea Vehiculului.

1.2.        Regulamentul cuprinde numai informații esențiale referitoare la rezervarea și utilizarea Vehiculului.

1.3.        Atunci când rezervă și utilizează un Vehicul, Utilizatorul trebuie să acționeze cu bună credință și să ia toate și oricare dintre măsurile necesare, cu diligența unui bun proprietar, pe care orice persoană prudentă și precaută le-ar întreprinde cu privire la utilizarea Vehiculului, în strictă conformitate cu legile, reglementările și regulile aplicabile prevăzute în Contractul de prestări de servicii și în Contractul de utilizare a Vehiculului.

1.4.        Termenii din Regulament, scriși cu majuscule, au înțelesul definit în Termeni și condiții, cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos.

 

2.    REZERVAREA VEHICULULUI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE UTILIZARE A VEHICULULUI

 

2.1.       Utilizatorul a fost informat și are deplină cunoștință de faptul că este strict interzisă utilizarea, în orice mod, a unui Vehicul fără să fi încheiat un Contract de utilizare a Vehiculului, în temeiul, precum și în termenii și condițiile prevăzute în Contractului de prestări de servicii.

2.2.       Ori de câte ori Utilizatorul dorește să încheie Contractul de utilizare a Vehiculului, acesta va rezerva mai întâi Vehiculul prin intermediul Contului său, din Aplicația mobilă.

2.3.        Un Vehicul poate fi rezervat în avans, pentru un interval neîntrerupt de timp între 15 și 45 de minute (în funcție de perioada de rezervare aleasă), înainte de începerea preconizată a Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată.

2.4.        Nu se percep taxe pentru primele 15 (cincisprezece) minute de rezervare. Cele 15 (cincisprezece) minute menționate anterior sunt primele 15 (cincisprezece) minute dintr-o perioadă de rezervare mai lungă, dacă este cazul (e.g., în cazul unei perioade neîntrerupte de rezervare de 20 de minute, nu se taxează primele 15 minute, dar se taxează ultimele 5 minute rămase).  Orice prelungire a rezervării dincolo de aceste 15 (cincisprezece) minute nu mai este gratuită, iar Utilizatorul va trebui să plătească o taxă calculată în raport cu perioada selectată pentru prelungirea rezervării.

2.5.        Pentru a face rezervarea, Utilizatorul trebuie să efectueze următoarele operațiuni:

2.5.1.       deschide Contul în Aplicația mobilă, folosind Numele de Utilizator și parola;

2.5.2.       selectează Vehiculul dorit;

2.5.3.       confirmă rezervarea Vehiculului, inclusiv durata rezervării.

2.6.        Confirmarea rezervării va fi afișată pe ecranul smartphone-ului Utilizatorului.

2.7.        În cazul în care Utilizatorul nu începe să utilizeze Vehiculul rezervat în perioada de rezervare confirmată, rezervarea Vehiculului va fi anulată automat.

2.8.        Utilizatorul va avea dreptul de a anula rezervarea de 15 minute, fără consecințe financiare. Cele 15 (cincisprezece) minute menționate anterior sunt primele 15 (cincisprezece) minute pe parcursul unei perioade de rezervare mai lungi, dacă este cazul.

2.9.        Nu sunt permise rezervările abuzive. Prin rezervări abuzive se înțelege, printre altele, rezervarea unui Vehicul pentru intervale repetate de câte 15 minute, pentru a evita plata taxei aferente unei perioade de rezervare mai lungi, rezervarea unui Vehicul pentru intervale repetate de câte 15 minute, fără deblocarea Vehiculului, rezervarea alternativă a două sau mai multor Vehicule, fără deblocarea vreunuia dintre acestea, rezervarea alternativă, nejustificată de motive obiective, a două sau mai multor Vehicule, ș.a.m.d..

2.10.    În cazul în care Utilizatorul abuzează de posibilitatea de rezervare, Contul Utilizatorului respectiv poate fi dezactivat imediat.

2.11.    În cazul descris la articolele 2.9 și 2.10 de mai sus, SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, are dreptul de a percepe Utilizatorului, plata unei sume egale cu prețul aferent pentru utilizarea Vehiculului/Vehiculelor pe durata de timp în care Vehiculul/Vehiculele a/au fost indisponibil/e din cauza acțiunilor sale, calculat conform Listei de prețuri.

2.12.    În vederea deblocării Vehiculului, Utilizatorul trebuie să aleagă comanda  „Deblocare" din Aplicația mobilă. În cazul în care Pre-autorizarea cardului de debit/credit eșuează, Utilizatorul va primi un mesaj de eroare și Vehiculul nu va fi deblocat.

Prin deblocarea Vehiculului prin alegerea comenzii „Deblocare" din Aplicația mobilă, Utilizatorul va încheia Contractul de utilizare a Vehiculului.

2.13.    Contractul de utilizare a Vehiculului va rămâne în vigoare până în momentul în care Utilizatorul alege comanda „Blocare" în Aplicația mobilă, iar Vehiculul este blocat, cu condiția ca această stare să fie confirmată de SPARK, printr-un e-mail de informare cu privire la Perioada de utilizare a Vehiculului, plățile datorate etc.

2.14.    În cazul Sesiunilor de lungă durată, Contractul de utilizare a Vehiculului va rămâne în vigoare până la expirarea duratei predeterminate și prestabilite a acesteia. În vederea utilizării Vehiculului după încetarea Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul va trebui să încheie un nou Contract de utilizare a Vehiculului, conform și cu respectarea Contractului de prestări de servicii.

2.15.    Între orele 23:59-06:00, Vehiculele pot fi rezervate și utilizate exclusiv de către Utilizatori cu vârsta de cel puțin 26 de ani la data rezervării.

2.16.    Utilizatorii cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani pot rezerva și utiliza Vehiculele între orele 23:59-06:00, numai dacă sunt membri ai programului Supercharged sau îndeplinesc toate cerințele pentru a deveni astfel de membri, ceea ce înseamnă că li s-a transmis deja oferta să devină astfel de membri.

2.17.    Perioada de utilizare a Vehiculului începută de Utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 19 și 26 de ani, înainte de ora 23:59, va continua până la finalizarea acesteia.

2.18.    Utilizatorul declară că are cunoștință și este de acord că deblocarea și/sau blocarea Vehiculului (respectiv, fiecare acțiune în parte) poate dura până la 1 (un) minut, din cauza operatorilor de rețea, iar acest timp este inclus în Perioada de utilizare a Vehiculului/Sesiunea de lungă durată.

 

 

3.    PREȚ ȘI ALTE PLĂȚI

 

3.1.        Lista de prețuri nu poate face obiectul unor modificări pe parcursul Perioadei de utilizare a Vehiculului relevante.

3.2.        Utilizatorul trebuie și se obligă să plătească:

3.2.1.        prețurile pentru Perioada de utilizare a Vehiculului sau Sesiunea de lungă durată și/sau a Serviciilor, după caz, în cuantumurile indicate în Lista de prețuri valabilă în momentul încheierii Contractului de utilizare a Vehiculului și/sau a utilizării Serviciilor;

3.2.2.       Tariful administrativ; Tariful administrativ este datorat și se achită la finalizarea fiecărei Perioade de utilizare a Vehiculului într-o Zonă de returnare a Vehiculului situată în Municipiul București, pe durata cât Hotărârea nr. 706/22.12.2022 a Consiliului General al Municipiului București va fi în aplicabilă în forma în vigoare la 01.01.2023; Tariful administrativ este destinat pentru acoperirea costurilor ocazionate de/în legătură cu aplicarea și/sau ca urmare a aplicării H.C.G.M.B. nr. 706/22.12.2022;

3.2.3.       orice penalități impuse de SPARK în caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare, în tot sau în parte, a Contractului de prestări de servicii;

precum și

3.2.4.       orice despăgubire datorată pentru prejudiciile suferite de SPARK sau de Operatorul Vehiculului, după caz, ca urmare și/sau în legătură cu utilizarea Vehiculului de către acesta.

3.3.        Cu excepția despăgubirilor datorate conform art. 3.2.3, sumele datorate de Utilizator către SPARK/Operatorul Vehiculului, inclusiv penalitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulament sunt calculate/stabilite pe baza datelor din Aplicația mobilă și Sistemul Vehiculului, precum și a informațiilor transmise de Detectori și/sau constatărilor Utilizatorilor subsecvenți și/sau salariaților/reprezentanților/ colaboratorilor SPARK sau ai Operatorului Vehiculului, după caz.

3.4.        SPARK/Operatorul Vehiculului, pe baza datelor din Aplicația mobilă și Sistemul Vehiculului, îi comunică Utilizatorului facturile, în Cont, cu excepția cazului în care legislația relevantă prevede altfel.

3.5.        Cu excepția cazului în care dispozițiile legale prevăd altfel, la cererea explicită a Utilizatorului în acest sens, SPARK/Operatorul Vehiculului va emite și va transmite acestuia factura/facturile pentru sumele datorate în legătură cu utilizarea Vehiculului. Facturile pentru utilizarea Vehiculului vor fi trimise Utilizatorului, la coordonatele sale de contact, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel.

3.6.        Prețul pentru utilizarea Vehiculului este calculat pe baza și în considerarea Perioadei minime și, respectiv, a Perioadei de utilizare a Vehiculului (pe minut) sau a Sesiunii de lungă durată (în care este inclus un număr prestabilit de kilometri), după caz, precum și a distanței parcurse în cazul și în timpul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de Lungă Durată (pe km), conform Listei de prețuri în vigoare la acel moment.

 

4.    UTILIZAREA VEHICULULUI

 

4.1.        Este obligatoriu ca Utilizatorul să respecte următoarele instrucțiuni de utilizare și verificare a Vehiculului:

4.1.1.       Vehiculul rezervat va fi deblocat prin alegerea comenzii „Deblocare” din Aplicația mobilă;

4.1.2.       De fiecare dată înainte de a debloca și a începe utilizarea Vehiculului, Utilizatorul trebuie să se asigure că Vehiculul este într-o stare bună de întreținere, curățenie și de funcționare; în acest sens, Utilizatorul trebuie să verifice cu atenție Vehiculul (interior și exterior), inclusiv, dar fără a se limita la: presiunea anvelopelor, dacă nivelul de încărcare a bateriei este suficient pentru a parcurge cel puțin 10 km (zece kilometri), dacă toate lămpile sunt în stare bună de funcționare, dacă Vehiculul și echipamentele acestuia nu au deteriorări externe vizibile și/sau alte defecțiuni, dacă nu lipsesc componente, accesorii, documente (inclusiv cele descrise mai jos, la articolul 4.1.9) etc, dacă Vehiculul este curat atât în exterior, cât și în interior, fără mirosuri, gunoaie etc ;

4.1.3.       în cazul în care starea Vehiculului în momentul verificării nu îndeplinește una și/sau toate așteptările, cerințele și/sau criteriile Utilizatorului, inclusiv în ceea ce privește curățenia, integritatea, siguranța etc., Utilizatorul are obligația să se abțină de la utilizarea Vehiculului respectiv; 

4.1.4.       în cazul în care Utilizatorul observă  orice daune, defecte, piese/documente lipsă (inclusiv cele descrise mai jos, la articolul 4.1.9) și/sau sesizează orice alte incidente, Utilizatorul trebuie să le notifice SPARK sau Operatorului Vehiculului, după caz, imediat, dar nu mai târziu de începerea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, utilizând coordonatele de contact și/sau instrumentele furnizate în Aplicația mobilă,  să  raporteze cele observate/sesizate/constatate și să transmită imagini/fotografii relevante și/sau alte dovezi;

4.1.5.       în cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația menționată mai sus la punctul 4.1.4, SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, are dreptul să aplice regula "ultimei utilizări", ceea ce înseamnă că acel Utilizator  poate fi tras la răspundere pentru daunele, defectele, lipsurile etc neraportate deoarece se va considera că acestea au avut loc în timpul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată pe care Utilizatorul respectiv a inițiat-o;

4.1.6.       în cazul în care apare un incident din cele descrise mai sus, Utilizatorul trebuie să aștepte instrucțiunile SPARK sau ale Operatorului Vehiculului, după caz, înainte de a utiliza Vehiculul; Utilizatorul nu va datora nicio plată pentru perioada în care așteaptă instrucțiunile solicitate, cu excepția cazului în care se stabilește că incidentele se datorează culpei sale și/sau Utilizatorul nu a notificat imediat incidentul și/sau cu condiția ca orice alte acțiuni necesare să nu fi fost luate sau să fi fost luate în mod  neglijent  sau cu încălcarea Contractului de prestări de servicii, Contractul de utilizare a Vehiculului și/sau instrucțiunilor furnizate;

4.1.7.       următoarele deficiențe/defecte pot fi considerate deficiențe/defecte externe ale Vehiculului: exteriorul murdar al Vehiculului; deteriorări mecanice (cum ar fi părțile îndoite, zgâriate sau deformate în alt mod ale Vehiculului) și altele asemenea; anvelope plate sau anvelope perforate sau deteriorate în alt mod etc.;

4.1.8.       următoarele deficiențe/defecte ale Vehiculului pot fi considerate deficiențe/defecte interne ale Vehiculului: interior foarte murdar cu diverse lichide, resturi de alimente, păr de animale etc;, mirosuri puternice; dispozitive și/sau accesorii interne deteriorate sau lipsă; documente deteriorate, în afara termenului de valabilitate sau lipsă etc; lista menționată mai sus nu este exhaustivă și are doar titlu orientativ, pentru a facilita inspecția preliminară a Vehiculului de către Utilizator;

4.1.9.       fiecare Vehicul ar trebui să aibă în interior o cheie de pornire a motorului, instrucțiunile de funcționare a Vehiculului, în original sau o copie a acestora, certificatul de înmatriculare a Vehiculului, în original sau o copie a acestuia, documentația de asigurare, în original sau o copie a acesteia, protocolul bilateral pentru constatarea unui accident, în original sau o copie a acestuia;  în cazul în care oricare dintre acestea lipsește, Utilizatorul trebuie să respecte articolul 4.1.4 de mai sus;

4.1.10.    sub condiția să existe o solicitare expresă din partea Utilizatorului și să fie disponibile, SPARK sau Operatorul Vehiculului poate furniza un cablu de încărcare adecvat, în funcție de tipul și specificațiile Vehiculului, care va fi predat, respectiv primit, pe baza de proces-verbal care trebuie încheiat atât la predarea, cât și la restituirea acestuia; predarea și restituirea se fac fie la  sediul SPARK, fie la adresa indicată expres, în acest sens, de operatorii serviciului call-centre al SPARK sau la sediul Operatorului Vehiculului, după caz;

4.1.11.   în cazul opririi temporare, Vehiculul trebuie blocat și deblocat cu cheia de pornire a motorului Vehiculului;

4.1.12.   după utilizarea Vehiculului, Utilizatorul trebuie să scoată cheia de pornire a motorului  (cu condiția ca motorul Vehiculului să nu pornească contactless - prin apăsarea unui anumit buton de pornire/oprire) și să o lase în locul indicat în instrucțiunile de funcționare a Vehiculului (de exemplu, torpedoul mașinii);

4.1.13.   după utilizarea Vehiculului, Utilizatorul trebuie să îl returneze în Zona de returnare a Vehiculului sau în Zona de returnare a Vehiculului, cu plată sau într-o Stație de încărcare indicată în Aplicația mobilă, dacă este cazul, să verifice dacă niciunul dintre bunurile sale nu este lăsat în Vehicul și să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că a lăsat toate documentele și accesoriile Vehiculului, inclusiv cele menționate la articolul 4.1.8, în Vehicul;

4.1.14.   după sosirea în Zona de returnare a Vehiculului sau în Zona de returnare a Vehiculului, cu  plată  sau în Stația de încărcare (în stare normală de funcționare și utilizare, conform destinației acesteia), după caz, pentru a finaliza Perioada de utilizare a Vehiculului, Utilizatorul selectează comanda "Blocare" utilizând Aplicația mobilă;

4.1.15.   înainte de a părăsi Vehiculul, Utilizatorul este obligat să verifice și să se asigure că Vehiculul este blocat, lămpile și player-ul sunt oprite, toate ferestrele și trapele sunt bine închise, Vehiculul este parcat în modul de parcare "P", frâna de parcare este activată, Vehiculul este parcat în conformitate cu cerințele legale;

4.1.16.   în cazul încălcării condițiilor și obligațiilor specificate în prezentul articol, Utilizatorul se obligă să plătească penalitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulament sau penalitățile specifice impuse de Operatorul Vehiculului, după caz, precum și să despăgubească SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, pentru toate pierderile care depășesc valoarea specificată a penalităților produse ca urmare a nerespectării regulilor de mai sus.

4.2.        Încărcarea bateriei Vehiculului:

4.2.1.       La sfârșitul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul trebuie să se asigure că nivelul de încărcare a bateriei este suficient pentru a mai parcurge cel puțin 10 km, în conformitate cu datele comunicate de Sistemul Vehiculului (informații disponibile la bordul Vehiculului).

4.2.2.       Utilizatorul trebuie să lase Vehiculul în modul de încărcare la cea mai apropiată Stație de încărcare (în stare normală de funcționare și utilizare, conform destinației acesteia) indicată în Aplicația mobilă, în cazul în care nivelul de încărcare a bateriei nu este suficient pentru a mai călători cel puțin 10 km.

4.2.3.       În cazul în care Utilizatorul nu respectă obligațiile menționate la articolul 4.2.1. și 4.2.2. va trebui să achite penalitățile datorate în conformitate cu Anexa 1 la Regulament sau penalitățile specifice impuse Operatorului Vehiculului, după caz, precum și să despăgubească SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a nerespectării obligațiilor de mai sus, care depășesc valoarea respectivelor penalități, inclusiv să achite costurile ocazionate de transportul Vehiculului la o Stație de încărcare (în stare normală de funcționare și utilizare, conform destinației acesteia).

4.2.4.       În niciun caz, în nicio situație și sub nicio formă, SPARK nu poate garanta că stația de încărcare selectată de Utilizator funcționează, este accesibilă sau nu este ocupată de un alt vehicul și nu este în vreun fel răspunzătoare în cazul în care stația de încărcare selectată de Utilizator nu funcționează, nu este accesibilă sau este ocupată de un alt vehicul.

4.3.        Alți termeni și condiții de utilizare a Vehiculului:

4.3.1.       Utilizatorul trebuie să se asigure că Vehiculul va fi utilizat în scopul transportului rutier de persoane, non-comercial (i.e., nu pentru activități de taxi ori similare), pe drumurile publice, în conformitate cu Contractul de prestări de servicii, Contractul de utilizare a Vehiculului, instrucțiunile de funcționare a Vehiculului și legile și reglementările relevante.

4.3.2.       Utilizatorul nu va avea dreptul de a utiliza Vehiculul pentru competiții și alte scopuri de natură sportivă și/sau similară, pentru curse de orice fel, inclusiv de viteză, anduranță etc, pentru activități de instruire/pregătire a participanților la școlile de șoferi, pentru transport în regim de taxi, rent-a-car sau similare, inclusiv transport de pasageri remunerat, pentru transportul de mărfuri sau alte activități comerciale etc.

4.3.3.       Utilizatorului nu i se permite să utilizeze Vehiculul sub o sarcină constant crescută (de exemplu, transportul de încărcături grele, conducerea pe teren greu, care nu este destinat circulației autoturismelor, conducerea pe o rețea rutieră nereglementată etc. ) și/sau să îl utilizeze în scopuri pentru care nu este adecvat, pregătit sau adaptat și/sau să îl utilizeze pentru a desfășura orice activitate periculoasă și/sau interzisă de legislația română.

4.3.4.       Consumul produselor din tutun, a celor derivate din tutun și a celor conexe - indiferent de mod, modalitate, mijloace, felul/natura/compoziția emisiilor, echipamentele și dispozitivele utilizate etc (inclusiv fumatul, utilizarea țigaretelor electronice, dispozitivelor pentru încălzit tutun/combustia tutunului, narghilelelor etc) -, precum și consumul pentru/prin fumat al produselor din plante/ierburi/fructe/substanțe artificiale, a celor derivate și a celor conexe (inclusiv vaping-ul, folosirea narghilelelor etc, indiferent de felul/tipul/marca/producătorul dispozitivului folosit, modalitate – încălzire, combustie etc -, compoziția lichidului utilizat și/sau a emisiilor) în Vehicul sunt strict interzise, iar Utilizatorul este obligat să se asigure că nimeni nu consumă astfel de produse/substanțe și/sau utilizează astfel de produse/dispozitive în Vehicul.

4.3.5.       Este interzis transportul  animalelor în Vehicul, cu excepția cazului în care acestea sunt transportate în cutii special adaptate, care să garanteze că animalul este transportat în siguranță și că interiorul Vehiculului nu este murdărit (inclusiv cu fire de blană, mirosuri puternice sau persistente), zgâriat și/sau deteriorat în alt mod.

4.3.6.       Utilizatorul are dreptul de a transporta copii mici numai dacă sunt așezați în scaune pentru copii fixate corespunzător sau în scaune auxiliare, pe care are obligația să le asigure. Utilizatorul are obligația să ia toate măsurile, pe cheltuiala proprie, pentru a transporta copii în condiții adecvate și cu respectarea normelor privind siguranța acestora.

4.3.7.       Utilizatorul va fi obligat să se asigure că, chiar și în cazul parcării Vehiculului pentru o perioadă scurtă de timp, sistemele de iluminat și audio au fost oprite, ferestrele și trapa au fost închise, ușile și portbagajul au fost închise, totul a fost blocat și nu este posibil accesul altor persoane în Vehicul.

4.3.8.       La sfârșitul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul are obligația să parcheze Vehiculul numai în Zona de returnare a Vehiculului sau în Zona de returnare a Vehiculului, cu plată  sau într-o Stație de încărcare indicată în Aplicația mobilă, dacă este necesar.

4.3.9.       Utilizatorul are obligația să se asigure că, în timpul și după utilizarea Vehiculului, acesta nu va fi parcat în parcări private, curți, locuri de parcare ale Vehiculelor rezervate terților sau lăsate la Stația de încărcare fără încărcare activată.

4.3.10.   Utilizatorul are obligația să nu oprească/parcheze Vehiculul în locurile în care parcarea și/sau oprirea vehiculelor este interzisă sau restricționată, inclusiv cele marcate cu semne precum "Oprirea interzisă", " Oprirea și parcarea interzise", " Parcarea interzisă", "Rezervat pentru parcare".

4.3.11.   Pe întreaga durată a Perioadei de utilizare a Vehiculului, inclusiv atunci când utilizează  efectiv Vehiculul, Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice încălcare a Contractului de prestări de servicii, legilor și reglementărilor specifice relevante.

4.3.12.   Orice tentativă sau acțiune de a citi, copia, modifica sau șterge datele Sistemului Vehiculului este strict interzisă.

4.3.13.   Scoaterea/transportul/deplasarea Vehiculului, prin orice mijloace, în afara României este strict interzisă.

4.3.14.   Utilizatorul trebuie să respecte cerințele, instrucțiunile și recomandările de funcționare a Vehiculului, precum și legile și reglementările aplicabile relevante, inclusiv cele care nu sunt menționate în mod specific în Regulament, dar sunt considerate a fi cunoscute în mod obișnuit și/sau uzuale pentru utilizarea Vehiculului.

4.3.15.   Utilizatorul trebuie să respecte toate și orice prevederi legale privind limita de viteză, aplicabile fie pe drumurile publice, fie pe cele private; orice încălcare a limitei de viteză, indiferent dacă a fost sau nu sancționată de poliție, va duce în mod corespunzător la dezactivarea temporară a Contului Utilizatorului, după cum urmează:

a. Încălcarea de 5 ori, constând în depășirea limitei de viteză aplicabile, cu mai mult de 50 km/oră, va duce la dezactivarea Contului Utilizatorului timp de 7 zile calendaristice;

b. Încălcarea de 3 ori, constând în depășirea limitei de viteză aplicabile, cu mai mult de 80 km/oră, va duce la dezactivarea Contului Utilizatorului timp de 14 de zile calendaristice;

c. Încălcarea de 2 ori, constând în depășirea limitei de viteză aplicabile, cu mai mult de 100 km/oră, va duce la dezactivarea Contului Utilizatorului timp de 21 de zile calendaristice;

 

Utilizatorul va notifica imediat SPARK/Operatorul Vehiculului, societatea de asigurări și autoritățile publice competente (de exemplu, poliția, pompierii etc) în cazul oricărui incident în care este implicat Vehiculul, inclusiv accidente, furt, distrugere, daune etc.

4.3.16.   Utilizatorul nu va avea dreptul să închirieze Vehiculul, să cesioneze/transmită/transfere drepturile și obligațiile ce îi revin/incumbă în temeiul Contractului de utilizare a Vehiculului sau să transfere/transmită Vehiculul unei alte persoane și/sau să permită unei alte persoane să utilizeze Vehiculul, fără acordul scris, prealabil al SPARK/Operatorului Vehiculului, după caz. În cazul încălcării acestei interdicții, Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru toate prejudiciile produse ca urmare a unei astfel de utilizări, inclusiv daunele cauzate terților.

4.3.17.   În cazul încălcării condițiilor și obligațiilor specificate in prezentul articol, Utilizatorul se obligă să plătească penalitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulament sau penalitățile specifice impuse de Operatorul Vehiculului, precum și să despăgubească SPARK sau Operatorul Vehiculului, după caz, pentru toate pierderile al căror cuantum depășește valoarea respectivelor penalități.

 

 

5.       TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND ÎNCETAREA UTILIZĂRII VEHICULULUI

 

5.1         La sfârșitul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul se obligă să restituie Vehiculul în  Zona de returnare a Vehiculului sau în Zona de returnare a Vehiculului, cu plată  sau într-o Stație de încărcare indicată în Aplicația mobilă, dacă este necesar, în starea inițială în care Utilizatorul a preluat Vehiculul, ținând cont, desigur, de uzura normală.

5.2         Pentru a evita orice îndoială, uzura normală nu include următoarele:

5.2.1.       piese, componente, accesorii, dispozitive, mecanisme etc lipsă, rupte, deformate sau în alt mod deteriorate;

5.2.2.       piese, componente, accesorii, dispozitive, mecanisme etc nefuncționale;

5.2.3.       urme de lovituri, fisuri ale stratului de vopsea și zgârieturi vizibile;

5.2.4.       deteriorarea stratului de vopsea ca urmare a spălării și/sau curățării intense a Vehiculului;

5.2.5.       reparații de calitate inferioară și/sau defecte ca urmare a reparațiilor;

5.2.6.       fisuri ale ferestrelor, oglinzilor etc;

5.2.7.       zgârieturi ale ferestrelor ca urmare a utilizării și/sau curățării necorespunzătoare a Vehiculului;

5.2.8.       deteriorarea interiorului, cum ar fi scaunele arse sau pătate, componentele din plastic ale panoului frontal, capacul portbagajului, mânerele de deschidere a ferestrelor sparte/rupte etc;

5.2.9.       geometria deteriorată;

5.2.10.    anvelope sparte, jante curbate etc;

5.2.11.    lipsesc documente, accesorii sau dispozitive.

5.3.        SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, va avea dreptul în orice moment să solicite Utilizatorului să returneze Vehiculul și/sau să suspende Contul și/sau să blocheze Vehiculul în cazul în care datoriile restante ale Utilizatorului sunt mai vechi de 2 (două) zile calendaristice și/sau Utilizatorul nu respectă toate și oricare dintre obligațiile ce îi revin în temeiul Contractului de prestări de servicii și al legilor și reglementărilor relevante,  inclusiv prin utilizarea Vehiculului într-un mod periculos, depășirea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului/substanțelor interzise etc. În acest caz, Utilizatorul trebuie să returneze Vehiculul către SPARK/Operatorul Vehiculului în termen de cel mult 3 (trei) ore de la data transmiterii solicitării de către SPARK/Operatorul Vehiculului (prin Aplicația mobilă sau în orice alt mod permis de legislație).

5.4.        În cazul în care Utilizatorul nu returnează documentația însoțitoare, accesoriile, dispozitivele, echipamentele etc sau Vehiculul, împreună cu documentația însoțitoare, accesoriile, dispozitivele, echipamentele etc, SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, are dreptul de a depune o plângere pentru furt și de a bloca imediat Vehiculul. În acest caz, Utilizatorul va fi tras la răspundere pentru orice pierderi, daune etc suferite de SPARK/Operatorul Vehiculului.

 

6.    DEFECTAREA ȘI DETERIORAREA VEHICULULUI

 

6.1.      În cazul în care Vehiculul se defectează, semnalele de alertă se aprind pe tabloul de bord, se  aud zgomote suspecte sau nu mai poate fi continuată utilizarea Vehiculului în condiții de siguranță, Utilizatorul este obligat să oprească imediat - respectând măsurile de siguranță necesare - și să notifice SPARK/Operatorul Vehiculului prin Aplicația mobilă și Centrul de relații cu clienții prin apel telefonic cu privire la cele de mai sus și să urmeze instrucțiunile transmise de SPARK/Operatorul Vehiculului.

6.2.        În cazul în care Vehiculul este deteriorat din cauza unui accident de circulație sau din cauza altor incidente/circumstanțe, Utilizatorul trebuie să informeze imediat SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, și autoritățile publice relevante (de exemplu, poliția, serviciul de pompieri etc), să completeze documentele necesare (de exemplu, constatarea amiabilă privind accidentul etc) și să întreprindă orice alte acțiuni necesare pentru a evita și/sau atenua orice deteriorare prejudiciere a SPARK / Operatorului Vehiculului, a Vehiculului și / sau a terților și proprietăților, inclusiv, să furnizeze asistența completă  a SPARK/Operatorului Vehiculului, poliției, companiei de asigurări în procedurile desfășurate în legătură cu accidentul.

6.3.        Utilizatorul este obligat să se asigure că Vehiculul nu mai este utilizat în cazul în care se defectează și/sau dacă utilizarea ulterioară a Vehiculului poate conduce la defecțiuni majore, daune suplimentare sau poate pune în pericol siguranța traficului.

 

7.    CERINȚE PENTRU PERSOANELE CARE UTILIZEAZĂ VEHICULE ȘI OBLIGAȚII CONEXE ALE UTILIZATORULUI

 

7.1.        Utilizatorul care conduce Vehiculul trebuie să aibă un permis de conducere valabil, să aibă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în România, conform legislației în vigoare, să fie odihnit și să nu se afle sub influența substanțelor stupefiante, psihotrope sau a altor substanțe psiho-active. De fiecare dată când Utilizatorul începe să utilizeze Vehiculul, acesta declară, implicit și în mod necondiționat, că are dreptul de a utiliza Vehiculul în conformitate cu Contractul de prestări de servicii, cu Contractul de utilizare a Vehiculului și cu legile și reglementările aplicabile relevante.

7.2.        Nicio altă persoană în afară de Utilizator nu are dreptul să conducă Vehiculul, iar Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica conducerea acestuia de către orice alte persoane.

7.3.       În timpul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul trebuie să respecte toate și oricare dintre legile și reglementările aplicabile

7.4.       Utilizatorul este obligat să respecte cerințele termenilor și condițiilor pentru emiterea poliței de asigurare relevantă.

7.5.       Utilizatorul recunoaște că societatea de asigurări are dreptul la acțiune în regres împotriva părții responsabile.

7.6.       Utilizatorul declară că s-a familiarizat cu și cunoaște instrucțiunile de funcționare a Vehiculului.

7.7.       Utilizatorul declară că cunoaște și este de acord cu faptul că Sistemul Vehiculului colectează și prelucrează date cu caracter personal în legătură cu utilizarea Vehiculului și că aceste date sunt necesare în scopul executării Contractului de prestări de servicii și Contractului de utilizare a Vehiculului.

7.8.       Utilizatorul declară că cunoaște și este de acord cu faptul că datele furnizate de Sistemul Vehiculului sunt complete și corecte și este de acord ca aceste date să fie utilizate și considerate valabile și conforme pentru calcularea prețului și/sau a altor sume datorate, precum și pentru orice alte scopuri legate de încheierea, executarea și/sau încetarea Contractului de prestări de servicii și/sau Contractului de utilizare a Vehiculului,  inclusiv ca probe în instanță și/sau în fața altor autorități publice (de exemplu, Autorității pentru Protecția Consumatorilor etc).

 

8.         RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

 

8.1.        Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru Vehicul și utilizarea acestuia, în timpul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contractul de prestări de servicii sau în legile și reglementările relevante.

8.2.        Utilizatorul este singurul și pe deplin responsabil în cazul transportului de materiale periculoase, materiale, substanțe interzise sau în alt mod ilegale etc, precum și pentru orice daune cauzate Vehiculului și/sau SPARK/Operatorului Vehiculului ca urmare a unei astfel de utilizări.

8.3.       Utilizatorul nu va fi tras la răspundere pentru daunele și/sau deteriorările Vehiculului, care existau la momentul începerii Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, cu excepția cazului în care nu a informat SPARK/Operatorul Vehiculului despre acestea înainte de Perioada de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată.

8.4.       Utilizatorul nu va fi tras la răspundere pentru daunele si/sau deteriorările Vehiculului, care sunt rezultatul unei uzuri normale a Vehiculului.

8.5.       În cazul în care, în timpul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Vehiculul, cheia de pornire a motorului, documentele, dispozitivele, accesoriile, părțile Vehiculului etc sunt deteriorate sau pierdute, Utilizatorul trebuie să plătească penalitățile stabilite în conformitate cu Anexa nr. 1 la Regulament, cu excepția cazului în care respectivele prejudicii nu îi sunt, sub nicio formă, imputabile, în tot sau în parte.

8.6.       În plus față de penalitățile menționate, Utilizatorul va fi ținut să repare integral toate și orice prejudicii suferite de SPARK/Operatorul Vehiculului și/sau de terți, ca urmare și/sau în legătură cu  utilizarea neglijentă sau ilicită  a Vehiculului și/sau încălcarea Contractului de prestări de servicii și a Contractului de utilizare a Vehiculului,  cu excepția cazului în care acestea sunt acoperite de către societatea de asigurare.

8.7.       Fără a aduce atingere sau limitări celor menționate mai sus, în cazul în care, în legătură și/sau ca urmare a Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, SPARK/Operatorul Vehiculului este privat de posibilitatea de a utiliza Vehiculul conform destinației, Utilizatorul trebuie să plătească penalitățile în conformitate cu Anexa nr. 1 la Regulament, precum și despăgubiri pentru daunele suferite de SPARK/Operatorul Vehiculului, ca urmare a lipsei de folosință, cu excepția cazului în care astfel de daune nu sunt, sub nicio formă, imputabile Utilizatorului, în tot sau în parte.

8.8.       Următoarele evenimente sunt considerate, în mod uzual, evenimente neasigurate (dar lista este exemplificativă, nu exhaustivă):

8.8.1.       Utilizatorul a provocat un accident de circulație în timp ce se afla sub influența alcoolului, a substanțelor narcotice sau a altor substanțe psihotrope;

8.8.2.       Utilizatorul a condus Vehiculul fără a deține un permis de conducere valabil, categoria B, respectiv fără a avea dreptul de a conduce Vehiculul pe drumurile publice în România, conform legislației în vigoare, aplicabilă în România;

8.8.3.       Utilizatorul nu a respectat cerințele ofițerului de poliție, a încercat să fugă, a fost forțat să oprească, a părăsit în mod neautorizat locul accidentului, nu a notificat autoritățile competente cu privire la accident sau nu a prezentat documentele necesare care să ateste accidentul;

8.8.4.       Utilizatorul a utilizat Vehiculul ca instrument al infracțiunii sau pentru săvârșirea de infracțiuni;

8.8.5.       Utilizatorul a condus Vehiculul în scopul pregătirii pentru participare sau a participat la evenimentele în timpul cărora vehiculele sunt conduse cu viteză mare (de exemplu, competiții sportive, antrenamente);

8.8.6.       alte cazuri prevăzute în condițiile stabilite de societatea de asigurare.

8.9.       Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru daunele cauzate SPARK/Operatorului Vehiculului/terților în timpul și/sau în legătură cu Perioada de utilizare a Vehiculului/Sesiunea de lungă durată, care nu sunt acoperite nici de asigurarea auto obligatorie (RCA), nici de asigurarea auto facultativă (CASCO).

8.10.   În cazul în care SPARK/Operatorul Vehiculului a suferit pierderi, daune și altele similare, inclusiv ca rezultat al aplicării de amenzi sau alte sancțiuni ca urmare a utilizării necorespunzătoare a Vehiculului în timpul Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul trebuie să repare integral prejudiciile astfel produse SPARK/Operatorului Vehiculului, în plus față de plata penalităților datorate în conformitate cu Anexa 1 la Regulament.

8.11.   Utilizatorul va fi notificat, în timp util, cu privire la penalitățile aplicate și orice alte plăți pe care le datorează SPARK/Operatorului Vehiculului, precum și cu privire la faptul că toate datele sale cu caracter personal pot fi transferate autorităților publice, executorilor judecătorești și/sau altor persoane pentru colectarea datoriilor restante.

8.12.   Utilizatorul cunoaște și este de acord cu faptul că SPARK/Operatorul Vehiculului are dreptul de a informa orice autoritate publică, fără consimțământul său prealabil în acest sens, cu privire la identitatea, domiciliul și datele sale de contact, în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la încălcarea legilor și reglementărilor aplicabile relevante.

8.13.    Neexercitarea drepturilor prevăzute în Contractul de prestări de servicii și/sau în Contractul de utilizare a Vehiculului sau exercitarea parțială a acestor drepturi de către SPARK/Operatorul Vehiculului nu constituie și nu poate fi interpretată ca fiind o renunțare la aceste drepturi și nu o/îl împiedică să își exercite în continuare aceste drepturi.

8.14.    În cazul încălcării Contractului de prestări de servicii și a Contractului de utilizare a Vehiculului de către Utilizator, penalitățile contractuale se aplică în conformitate cu Anexa nr. 1 la Regulament; in cazul in care valoarea prejudiciilor cauzate depășește valoarea penalităților aplicate si acestea nu sunt acoperite de societatea de asigurări, pe lângă penalități, Utilizatorul este obligat să despăgubească, în plus, SPARK/Operatorul Vehiculului pentru a asigura repararea integrală a prejudiciilor suferite ca urmare a respectivei încălcări.

8.15.    Fără a aduce atingere sau limitări altor prevederi relevante ale Contractului de prestări de servicii și Contractului de utilizare a Vehiculului, în cazul în care Utilizatorul nu achită sumele datorate, în cuantumul și în termenele prevăzute conform Contractului de prestări de servicii și Contractului de utilizare a Vehiculului sau în cazul oricăror alte încălcări ale Contractului de prestări de servicii și/sau ale Contractului de utilizare a Vehiculului, SPARK va avea dreptul de a solicita Utilizatorului să remedieze imediat respectivele  încălcări. În cazul în care Utilizatorul nu reușește să le remedieze în termenul stabilit de SPARK, SPARK are dreptul, la libera alegere a acestuia, să blocheze imediat utilizarea Vehiculului (să blocheze Vehiculul și/sau să blocheze Contul Utilizatorului), să suspende executarea Contractului de prestări de servicii și/sau a Contractului de utilizare a Vehiculului și să solicite returnarea Vehiculului în conformitate cu procedura prevăzută în Regulament.

 

9.         DEFECTELE ȘI NECONFORMITĂȚILE VEHICULULUI ȘI RĂSPUNDEREA AFERENTĂ A SPARK/OPERATORULUI VEHICULULUI

 

9.1.        SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că Vehiculul este în stare bună și pregătit pentru funcționare.

9.2.        Utilizatorul recunoaște că, în ciuda celor mai bune eforturi ale SPARK/Operatorului Vehiculelor de a menține Vehiculul curat și în stare corespunzătoare, este posibil ca, având în vedere specificul Serviciilor (adică, Vehiculul nu este predat/primit de vreun reprezentant al SPARK/Operatorului Vehiculului atunci când acesta este rezervat, returnat etc)  acest obiectiv nu va fi întotdeauna pe deplin atins și unele probleme ar putea apărea din când în când.

Defectele Vehiculului care nu afectează siguranța traficului sau nu ar trebui să o afecteze în viitorul apropiat, precum și defectele care nu sunt o consecință a întreținerii necorespunzătoare a Vehiculului de către SPARK/Operatorul Vehiculelor nu vor fi considerate defecte, în sensul Contractului de prestări de servicii.

De asemenea, mirosurile puternice și/sau persistente, murdăria și impuritățile din interiorul Vehiculului nu vor fi considerate defecte. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, SPARK/Operatorul Vehiculelor nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care hainele Utilizatorului sunt murdărite sau altfel deteriorate din cauze precum mirosurile, murdăria exterioară/interioară și/sau impuritățile, apa, gheața, zăpada etc  atât de evidente că încât este de  așteptat ca orice  persoană diligentă și cu un nivel mediu de pregătire să se fi abținut de la utilizarea Vehiculului în astfel de condiții.

9.3.       În cazul în care SPARK nu asigură prezența Vehiculului rezervat de Utilizator, în locul indicat în Aplicația mobilă sau, deși este prezent, Vehiculul rezervat nu este în stare adecvată și nu poate fi utilizat, iar circumstanțele menționate mai sus sunt evidente înainte de începerea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, SPARK se angajează să ramburseze Utilizatorului orice sumă plătită în avans în legătură cu rezervarea menționată, dacă este cazul, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel.

9.4.       În cazul în care, după ce Utilizatorul începe să utilizeze Vehiculul, Vehiculul se defectează sau nu mai poate fi utilizat din cauze independente de acțiunile, inacțiunile sau voința Utilizatorului, Utilizatorul nu va datora nicio sumă cu titlu de preț pentru Perioada respectivă de utilizare a Vehiculului.

9.5.       În cazul în care, după ce Utilizatorul începe să utilizeze Vehiculul, în cursul Sesiunii de lungă durată, Vehiculul se defectează sau nu mai poate fi utilizat din cauze independente de acțiunile, inacțiunile sau voința Utilizatorului, SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, îi va pune Utilizatorului, la dispoziție, un Vehicul la schimb, pentru continuarea sesiunii.

9.6.       SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, nu va fi răspunzător pentru nicio acțiune sau lipsă de acțiuni ale autorităților publice și/sau ale altor persoane juridice și/sau fizice.

9.7.       SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, nu va fi răspunzător pentru pierderile suferite sau care pot fi suferite de Utilizator ca urmare a unei utilizări ineficiente a Vehiculului, a pierderii oportunităților de afaceri etc, sau în cazul în care Vehiculul nu a răspuns așteptărilor, inclusiv în ceea ce privește nivelul de încărcare a bateriei și distanța estimată de deplasare (care se calculează prin software specializat în condiții ideale, cea efectivă fiind determinată de maniera de conducere, numărul de pasageri din vehicul, condițiile meteorologice, condițiile de teren, utilizarea sistemelor de climatizare auto, precum și alte circumstanțe secundare) etc.

9.8.        SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, nu va fi răspunzător pentru pierderile suferite de Utilizator ca urmare a incapacității sale de a utiliza Vehiculul, din cauza unui accident și din alte motive independente de voința acestuia.

9.9.       SPARK/Operatorul Vehiculului, după caz, nu va fi răspunzător pentru bunurile Utilizatorului lăsate în Vehicul.

 

10.     DISPOZIȚII FINALE

 

10.1.    Regulamentul poate fi modificat unilateral de SPARK, în conformitate cu prevederile legilor relevante privind protecția consumatorilor, Codul civil român și orice alte legi și reglementări aplicabile.

10.2.    Cu excepția cazului în care dispozițiile legale prevăd altfel, modificările intră în vigoare la sfârșitul unei perioade de 14 zile calendaristice, calculată începând cu prima zi calendaristică imediat următoare după cea în care modificarea și/sau Termenii și condițiile actualizate este/sunt publicate în Aplicația mobilă și trimise Utilizatorului.

10.3.    În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu modificările menționate, acesta are dreptul să se retragă din Contractul de prestări de servicii prin trimiterea unui e-mail către SPARK, în acest sens, până la sfârșitul perioadei de 14 zile calendaristice menționate mai sus. În cazul în care nu se primește un astfel de e-mail până la sfârșitul perioadei menționate, modificările devin și sunt considerate obligatorii pentru Părți. 

10.4.    Versiunea aplicabilă a Contractului de prestări de servicii este întotdeauna disponibilă pe Site și în Aplicația mobilă.

10.5.    Contractul de prestări de servicii, inclusiv Regulamentul, odată confirmat și acceptat de Utilizator, este valabil și obligatoriu din punct de vedere juridic între părți și are același efect juridic ca o versiune semnată olograf, pe suport de hârtie.

10.6.    Contractul de prestări de servicii, inclusiv Regulamentul, se încheie în limbile română și engleză și, în cazul unor divergențe între acestea, va prevala versiunea în limba română.

 

 


 

 

Anexa 1

LISTA PENALITĂȚILOR CONTRACTUALE

 

* Penalitățile menționate mai jos sunt percepute de SPARK si sunt datorate de Utilizator pentru fiecare caz/incident în parte. Penalitățile sunt datorate indiferent și independent de alte pretenții ale SPARK, companiilor de asigurări și/sau ale unor terți împotriva Utilizatorului și/sau de primirea despăgubirilor acordate de societățile de asigurare.

 

 

 

Caz/incident

 

Suma datorată / Penalizare

 

Detalii

1

 Cablu de încărcare pierdut sau deteriorat iremediabil din vina Utilizatorului

 2.500 lei

În Vehiculele, care vin cu încărcare de tip 2 se găsește cablul de alimentare în portbagaj. Vehiculele cu opțiune de încărcare rapidă cu curent continuu (DC) nu au cablu de tip 2 la bord. Acesta poate fi furnizat Utilizatorului la cerere și după semnarea unui proces de predare-primire.

2

Cheie/card de acces sau documente ale Vehiculului pierdute sau deteriorate din vina Utilizatorului.

3.150 lei

După finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, cheile, cardul de acces și documentele acestuia trebuie lăsate în interiorul Vehiculului.

3

Consumul produselor din tutun, a celor derivate din tutun și a celor conexe - indiferent de mod, modalitate, mijloace, felul/natura/compoziția emisiilor, echipamentele și dispozitivele utilizate etc (inclusiv fumatul, utilizarea țigaretelor electronice, dispozitivelor pentru încălzit tutun/combustia tutunului, narghilelelor etc) -, precum și consumul pentru/prin fumat al produselor din plante/ierburi/fructe/ substanțe artificiale, a celor derivate și a celor conexe (inclusiv vaping-ul, folosirea narghilelelor etc, indiferent de felul/tipul/marca/ producătorul dispozitivului folosit, modalitate – încălzire, combustie etc -, compoziția lichidului utilizat și/sau a emisiilor)

 500 lei

4

 Interiorul Vehiculului este murdărit, inclusiv prin abandonarea de gunoaie, resturi etc

150 lei

După finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, nu trebuie lăsate resturi, substanțe solide sau lichide, gunoaie sau orice alte obiecte în interiorul acestuia.

5

 Interiorul Vehiculului, componentele și/sau  accesoriile acestuia sunt deteriorate

 150 lei

+ costuri de înlocuire a elementelor deteriorate

 

 

 

Reparațiile se fac exclusiv în unitățile autorizate cu care Spark are contract și cu piese originale.

6

Roțile/jantele/anvelopele au fost deteriorate/ distruse, în tot sau în parte

 

300 lei

pentru fiecare element avariat, indiferent de tipul Vehiculului.

 

 

 

 

7

În Perioada de utilizare a Vehiculului/Sesiunea de lungă durată au fost încălcate regulile de circulație sau alte prevederi legale, SPARK a fost notificată despre aceasta de autoritățile competente.

100 lei

 De asemenea, Utilizatorul va datora sumele impuse de autoritățile competente.

8

O altă persoană decât Utilizatorul a condus Vehiculul în timpul Perioadei de utilizare a acestuia/Sesiunii de lungă durată.

 900 lei

9

Utilizatorul nu a anunțat imediat SPARK și autoritatea de poliție competentă cu privire la accidentul de circulație în care a fost implicat.

 

 

1.500 lei

 

10

Vehiculul nu a fost lăsat conectat la o Stație de încărcare (în stare normală de funcționare și utilizare, conform destinației acesteia) indicată în Aplicația mobilă, atunci când nivelul bateriei nu permite parcurgerea unei distanțe minime de 10 km.

 250 lei

 

 

11

Vehiculul este lăsat în afara Zonei de acoperire și are o încărcare a bateriei, care nu îi permite să se deplaseze pe o rază mai mare de 10 km.

500 lei

 

12

Vehiculul este oprit/ parcat ilegal, într-un loc interzis sau într-o parcare privată.

100 lei – în cazul parcării/opririi ilegale sau în loc nepermis

200 lei – în cazul în care sunt blocate roțile

600 lei – în cazul în care Vehiculul este ridicat de autorități

13

Vehiculul este parcat într-un spațiu închis, inaccesibil, proprietate privată (de exemplu, garaj, curte etc)

 

 

1.000 lei

14

Lăsarea Vehiculului neasigurat, cu ușa/uși/ fereastră/ferestre/trapă/ portbagaj deschisă/ deschise, cheia în contact sau în afara Vehiculului

 

 

 

 

100 lei

15

 

Deteriorarea sau distrugerea unei Stații de încărcare a unei firme partenere SPARK din cauza neglijenței Utilizatorului.

 

 

Costul reparării sau înlocuirii stației, facturate de partenerul SPARK

Stațiile de încărcare trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile vizibile pe fiecare stație. In cazul in care sunt necesare informații suplimentare, Utilizatorul are posibilitatea de a contacta numărul de suport de pe cardul de încărcare din Vehicul sau afișat direct pe stație.

16

Conducerea sub influența alcoolului, a substanțelor stupefiante sau psihotrope.

 

 

4.000 lei

17

Utilizatorul utilizează Vehiculul fără să fi încheiat Contractul de Utilizare a Vehiculului, conform Regulamentului

 

 

 

900 lei

 

18

După finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, Utilizatorul nu lasă în Vehicul sau nu predă cheia Vehiculului/ cardul de acces si/sau documentele Vehiculului si/sau cardurile de încărcare a bateriei și/sau de parcare aferente Vehiculului si/sau alte accesorii aferente.

 

10 lei pentru fiecare oră, începând cu a doua oră după finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată, dar nu mai mult decât prețul maxim pe unități de timp de câte 24 de ore, conform Listei de prețuri. Suma va fi calculată pentru fiecare 24 de ore până când Utilizatorul returnează elementele lipsă.

 

 

19

Vehiculul a fost utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în Contractul de prestări de servicii (de exemplu, în scopuri comerciale, în scopuri ilicite etc)

 

700 lei/incident + alte despăgubiri, dacă este cazul

 

20

Vehiculul a fost avariat într-un accident de circulație, din cauza Utilizatorului, cu deteriorarea a 1-2 elemente

 

 

800 lei

21

 

Vehiculul a fost avariat într-un accident de circulație, din cauza Utilizatorului, cu deteriorarea a 3 sau mai multe elemente

în funcție de modelul Vehiculului:

 

Nissan Leaf:

 

-De la 3 sau mai multe elemente/eveniment: 3.000 Lei

 

Renault ZOE:

 

- De la 3 sau mai multe elemente/eveniment: 2.500 Lei

BMW i3:

- De la 3 sau mai multe elemente/eveniment: 3.000 lei

 Skoda Citigo eIV:

- De la 3 sau mai multe elemente/eveniment: 2.500 lei

 

Dacia Spring:

 

- De la 3 sau mai multe elemente/eveniment: 2.500 lei

 

 

Următoarele penalități se aplică tuturor celorlalte vehicule care nu sunt descrise în mod explicit:

 

De la 3 sau mai multe elemente/eveniment: 3.000 Lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

În caz de daună totală a Vehiculului, așa cum este descrisă în polița de asigurare, cauzată din vina Utilizatorului.

 10% din noua valoare/valoarea asigurata a Vehiculului

 

23

 Vehiculul este dezafectat sau confiscat de autorități din vina Utilizatorului

75% din prețul zilnic, conform Listei de prețuri;  suma este percepută pentru fiecare perioadă de 24 de ore până la remedierea situației